ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

HET GOEDE HANDELEN

Ethiek

Zaterdag 19 & zondag 20 november 2011

Docent: Jan Flameling
Gastdocent: Prof. dr. Frans Jacobs
 
De vraag ‘Hoe te leven?’ is een zaak voor iedereen persoonlijk, maar is vanaf het begin ook een vraag waar de filosofie zich mee bezighoudt. Door de eeuwen heen zijn er door filosofen verschillende antwoorden gegeven op de vraag naar het goede handelen.
In de ‘deugdenethiek’ draait het om het geleidelijk ontwikkelen van een goede levenshouding. De verstandige mens weet het juiste standpunt te kiezen tussen onbezonnen uitersten - moed ligt tussen roekeloosheid en lafheid. De ‘plichtethiek’ zoekt rationeel verantwoorde morele principes van waaruit het eigen leven vrij vormgegeven kan worden. Het ‘utilisme’ toetst een morele daad aan het nut ervan. Richt mijn daad kwaad aan? Hoeveel mensen worden gelukkig door mijn handelen. In de twintigste  eeuw wordt – na de Holocaust – door Levinas een radicaal andere benadering voor ethische kwesties voorgesteld. ‘Luisteren naar het gelaat van de Ander’ hoort het uitgangspunt te zijn.

Programma

Zaterdag 19 november

10.30 uur:  De teleologische benadering
Een gelukt leven (als doel), deugen of voortreffelijkheid van karakter tonen en de rol van verstandigheid in handelingssituaties

12.30 uur: Lunch

14.00 uur:  De deontologische benadering
Handelen zoals het hoort - door vrijheid en autonomie van de wil, als redelijk wezen, de kategorische imperatief volgen.

15.30 uur:  Pauze

15.45 uur:  Vervolg

18.00 uur: Diner

20.00 uur: De utilistische benadering [Frans Jacobs]
Het utiliteitsbeginsel of beginsel van het grootste geluk, het  vrijheidsbeginsel en het schadebeginsel, genoegens en welzijn

21.30 uur: Aan de bar

Zondag 20 november
09.30 uur: De ‘metafysische’ benadering
Leven en genieting, gevoeligheid en lijden,  behoeftebevrediging en plaatsvervanging, luisteren naar het ‘gelaat van de Ander’

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Vragenuur

(onderdeel van de Basisopleiding Systematiek van de Filosofie

Personalia

Jan Flameling

Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In 1994 richtte hij Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij 'denkvakanties' in Griekenland en India, geeft hij workshops aan (ondermeer) de Politieacademie en voor de FIOD en werkt hij als docent aan de ISVW in Leusden.

 

Frans Jacobs is emeritus hoogleraar in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates aan de Universiteit Leiden en is emeritus wijsgerige ethiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Prof.dr. Frans JacobsHij maakte lange tijd deel uit van het bestuur van de ISVW en verzorgde talloze cursussen op het raakvlak van ethiek, rechtsfilosofie en wijsgerige antropologie.

 

Kosten

Arrangement 1: € 244,- (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, diner incl. 2 drankjes)
Arrangement 2: € 289,- (arrangement 1 + overnachting & ontbijtbuffet). Upgraden naar een comfortkamer (2 persoons) is mogelijk tegen € 20,- bijbetaling.

Kortingen

klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
-  U treft hier ook het mailadres van uw docenten.

AANMELDEN