ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Het menselijke 

Filosofische antropologie

5 en 6 mei 2012, aanvang 10.30 uur, einde 13.30 uur

Docent: Jan Flameling,

Ken u zelve! Hoe zullen wij ooit de wereld kennen als wij niet weten wie wij zijn? In de filosofische antropologie gaat het – vanaf het begin - om ultieme existentiële vragen als: Wat is onze plaats in het kosmische gebeuren? Wat maakt mensen tot mensen? Hoe is de verhouding tussen lichaam, ziel en geest? Is de mens een gemeenschapswezen? Is de mens, zoals Vondel dichtte, ‘engelsheid en diersheid dooreen’, een tussenwezen tussen engelen en vee?
De hedendaagse filosofie – zowel in existentiefilosofische als in neurofilosofische gedaante – beantwoordt deze vragen op overeenkomstige wijze. De mens is een levend wezen dat gekenmerkt wordt door het vermogen zichzelf te begrijpen, voor wie lijflijkheid en emoties even wezenlijk is als ons tijd- en plaatsloos denkvermogen en dat in betrekkingen of sferen leeft.
Gedurende het weekeinde zullen de opvattingen van hedendaagse continentale en anglo-amerikaanse filosofen als Heidegger, Merleau-Ponty, Ricoeur, Sloterdijk, Taylor, Dennettt en Damasio worden besproken. De mogelijke imlicaties van deze opvattingen voor levens-kunst komen eveneens ter sprake.
Tot slot zal Heleen Pott een lezing houden waarin zij een posthumanistische interpretatie van de plaats van de mens in de kosmos presenteert.

Programma

Zaterdag

10.30 uur: ‘In het spoor van Aristoteles’: Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty en Peter Sloterdijk
De hedendaagse vertaling en actualisering van de opvatting van de mens als ‘een levend wezen dat kan denken en spreken en dat in gemeenschap met anderen leeft’

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Het voelende brein
De neurobiologische basis van het menselijk leven (Antonio Damasio) en de rol van spiegelneuronen bij empathie en moreel handelen (Marco Lacoboni)

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Het narratieve zelf
Het zelf als ‘centrum van narratieve zwaartekracht’ (Daniel Dennett) en de mens als ‘zelf-interpreterend wezen’ (Charles Taylor/Paul Ricoeur)

18.00 uur: Diner

20.00 uur: ‘Het zelf als kunstwerk’
Levenskunst vanuit hedendaags filosofisch perspectief

21.30 uur    Aan de bar

Zondag
10.00 uur: Voorbij de mens?

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Vragenuur

 

Personalia

 

Jan FlamelingDrs. Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij ‘denkvakanties’ in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Hij vat het als zijn taak op om samen met de deelnemers te onderzoeken wat de implicaties kunnen zijn van de opvattingen van hedendaagse denkers voor ons dagelijks leven.

Prof. dr. Heleen Pott is als Socrates-hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doceert filosofie aan de Universiteit van Maastricht. Zij studeerde sociologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift De liefde van Alcibiades (Amsterdam/Meppel 1992), met als promotores prof. dr. Th. de Boer en prof. dr. N.H. Frijda. Momenteel doceert zij filosofie aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam.

Kosten

Arrangement 1: € 244,- (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, diner incl. 2 drankjes)
Arrangement 2: € 289,- (arrangement 1 + overnachting & ontbijtbuffet). Upgraden naar een comfortkamer (2 persoons) is mogelijk tegen € 20,- bijbetaling.

Kortingen

klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.

AANMELDEN