ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Het ware genietenHedonistisch weekend rond het werk van Epicurus en Lucretius

zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012

Aanvang za. 10.30 uur, einde zo. 12.30 met afsluitende lunch.

EpicurusDe oud-Griekse filosoof Epicurus (341-270 voor Christus) zou hebben gepleit voor een ongebreideld najagen van aards genot. Niets is echter minder waar! Hij beschikte over een uitgebalanceerde visie op menselijk geluk in relatie tot de menselijke behoeften. Wie zijn Brief over het geluk leest, ziet dat Epicurus pleitte voor soberheid, zelfredzaamheid, rechtvaardigheid en vriendschap. En dat zonder te leunen op een kosmos met een hoger doel en goden die zich met de loop van het menselijk leven bemoeien. Hij was hierin een uitzondering in zijn tijd en werd er ook wel om verguisd. Toch is zijn school lange tijd succesvol geweest en kwamen er vele beroemde volgelingen, zoals de dichter Lucretius (99-55 voor Christus).

Wat heeft het Epicurisme ons vandaag nog te zeggen? En wat houdt Epicurisme eigenlijk precies in? Mag je nu wel of niet genieten van de goede dingen des levens? Bestaat er zoiets als verstandig genot? Wat heeft Epicurus precies gezegd en geschreven en hoe is daar door latere denkers mee omgegaan? En wat is de relatie tussen het Epicurisch gedachtegoed en hedendaagse psychotherapie?

Aan de hand van gastcolleges door experts als de classici Keimpe Algra en Piet Schrijvers en de psycholoog Ad Bergsma, een proeverij met eenvoudig doch smaakvol eten en drinken, maar ook fijnzinnig voedsel voor ogen (tekeningen) en oren (korte voordrachten, gedichten en muziek) plus een slotdebat tussen de docenten en uzelf in de zaal onderzoeken we de betekenis van het Epicurisch denken.

Uw gastheer- en vrouw in het Epicurisch weekend zijn Klaas Rozemond (filosoof en auteur) en Ymkje de Boer (filosoof en componist), beiden lid van het Epicurisch Genootschap, www.epicurischgenootschap.nl

Programma (onder voorbehoud)

Zaterdag

10.00 uur: Ontvangst met koffie

10.30 uur: Welkom, programmaoverzicht

Erno Eskens heet welkom namens de ISVW. Klaas Rozemond en Ymkje de Boer vertellen over de aanleiding voor dit weekend.

10.45 uur: Lezing ‘De essentie van Epicurus’

Prof. Keimpe Algra over leven en werk van Epicurus. Met aandacht voor de tijd waarin Epirucus leefde en de basisuitgangspunten van zijn gedachtegoed, zijn Brief over het geluk, de leerstellingen, de kosmologie/natuurkundige uitgangspunten. Tot slot het belang en de doorwerking van Epicurus.

10.45 – 11.30  Eerste deel lezing

11.30 – 11.45 Pauze

11.45 – 12.30 Tweede deel lezing en informatieve vragen uit het publiek

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Interactieve sessie ‘Op zoek naar het ware geluk’

O.l.v. Ad Bergsma, Over het 'geluksadvies' , 'geluk en wijsheid', over de raakvlakken tussen de hedendaagse geluksopvattingen, gelukdsadvies/psychotherapie en het gedachtegoed van Epicurus.

15.15 - 15.45 uur: Pauze

15.45 - 17.00 Kort socratisch gesprek over de vraag 'Wat is het ware genieten?'

Met/door Ymkje de Boer

17.00 Borrelen aan de bar / vrije tijd

18.00 uur: Epicurische genotsavond ‘De kunst van het bescheiden genieten’

Proeverij met vijf gangen (met o.a. brood, kaas en wijn) met tussendoor korte multimediale ‘tafelredes’ door auteur Klaas Rozemond, dichter Co Woudsma, classicus/dichter/kunstenaar Mart van Hiele en componist Ymkje de Boer met geprojecteerde tekeningen van Jet Nijkamp

18.00 – 18.20 gedicht over eten door Co Woudsma + Eerste gang

18.20 – 18.40 Introductie op Epicurische genieten (eten) door Klaas Rozemond

18.40 – 19.00 Tweede gang

19.00 – 19.20 Ymkje de Boer over Epicurus’ visie op de kunsten + liedfragmenten van haar Epicurische muziek

19.20 – 19.40 Derde gang

19.40 – 20.00 Mart van der Hiele over denker en dichter Philodemos

20.00 – 20.20 Vierde gang

20.20 – 20.40 Gedichten door Co Woudsma

20.40 – 21.00 Dessert

Aansluitend nazit in de bar

 

Zondag

09.30 uur: Werkcollege ‘De Rerum Natura, het Epicurische leerdicht van Lucretius’

Werkcollege met tekstlezing van fragmenten uit het leerdicht van Lucretius door Lucretius-expert en –vertaler Piet Schrijvers (emeritus hoogleraar Latijnse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Leiden).

            09.30 – 10.15 Eerste deel college

            10.15 – 10.30 Pauze

            10.30 – 11.15 Tweede deel college en vragen uit de zaal

11.15 uur: Pauze

11.30 uur: Epicurisme in de 21ste eeuw

Afrondend zaaldebat met alle sprekers van het weekend en de zaal over wat we vandaag de dag nog aan het Epicurische gedachtegoed kunnen hebben. Biedt het een alternatief voor godgelovige religie? En hoe dan?

12.30 uur: Lunch

Sprekers

Ad Bergsma is psycholoog en wetenschapsjournalist. Hij is aan de Erasmus Universiteit in 2011 gepromoveerd op het proefschrift Imperfectly happy en einde van dat jaar verscheen het boek Gelukkig werken, dat hij samen met coach Onno Hamburger schreef. Daarnaast heeft hij verschillende boeken geschreven over geluk, onze hersenen, psychodiagnostiek en psychotherapie. Als wetenschapsjournalist was hij aan verschillende dagbladen, opiniebladen en vaktijdschriften verbonden. Zijn wetenschappelijke artikelen en proefschrift over geluk zijn te vinden op www.grootstegeluk.nl.

Prof. Keimpe Algra  is hoogleraar geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte (Universiteit Utrecht) en vertaler / inleider van Epicurus' De Brief over het Geluk.

Klaas Rozemond  is filosoof en jurist en publiceerde verschillende filosofische boeken, over onder meer het Epicurisme.

Ymkje de Boer is filosoof en werkzaam als zelfstandig adviseur en docent. Ze componeert liederen op filosofische (veelal Epicurische) teksten.

Mart van der Hiele is classicus

Piet Schrijvers  is vertaler en essayist, emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde (Leiden).

Co Woudsma is dichter.

Toegang

Arrangement 1: € 264,00 (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, vijf-gangendiner incl. 2 drankjes)
Arrangement 2: € 309,00 (arrangement 1 + standaard hotelkamer en ontbijtbuffet).

 Upgraden naar een kamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Vrienden van de ISVW ontvangen korting.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.