ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Ieva Weijers-Rocēna

Bachelor en Master studie filosofie aan Universiteit van Letland (Riga) (1996).

Master educatie (filosoferen met kinderen) aan IAPC, Montclair State University, VS (1998).

Sinds 1998 docent filosofie, ethiek, filosoferen met kinderen op de Riga Teacher Training and Management Academy (1998 - 2001) en Universiteit van Letland (2001 – 2008).

Project manager (sinds 1998), voorzitter (sinds 2001) van Centrum voor Filosofisch Onderwijs Letland, bestuurslid Europese Stichting SOPHIA for the Advancement of Doing Philosophy with Children (sinds 2004).

Schrijft lesmaterialen en boeken, coacht leerkrachten in filosoferen met kinderen, kritisch en creatief denken.

Pedagogisch trainer en adviseur.