ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Integriteit

Zaterdag 4 febr. 10.00 uur – 16.30 uur

Twee lezingen van Stichting Leeftocht i.s.m. de ISVW om te ontdekken wat integriteit voor ú betekentLeeftocht

 

    2  boeiende inleidingen:

  1. a.     een mens uit één geheel

Wat is die innerlijke heelheid?

Hoe kan ik de weg naar die innerlijke bron gaan en daaruit leren putten?

Dat zijn de vragen die ook in het seminar “Je zelf zijn!” centraal zullen staan.

Het seminar bestaat uit:

-           uit een presentatie van de opvattingen van het taoïsme

-          een oefening in (aandachtig ademend) ‘jezelf zijn’ en

-          een gesprek over onze bevindingen.

Jan Flameling (filosoof onder meer werkzaam als docent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte), geeft al jaren workshops ‘Levenskunst Oost/West’ in Varkala (in Zuid-India).

 

b.  in de geest van de nieuwe tijd

Op alle levensfronten wordt er met de dag meer van ons gevraagd.

Of we nu ouder, leraar, arts, politicus, directeur, maatschappelijk werker, kleine of grote ondernemer zijn.  Eigenlijk vraagt het maatschappelijke leven steeds meer creativiteit, gedrevenheid, geloofwaardigheid en bovenal autoriteit en authenticiteit van ons.

Al die eigenschappen moeten vanuit ons zelf komen.

Wie kan er in onze maatschappij nog autoriteit aan leeftijd, maatschappelijke status, familie, traditie of andere uiterlijkheden ontlenen? Wie kan zijn gebreken nog levenslang met uiterlijkheden verbloemen? Langzamerhand wordt steeds duidelijker dat de enige bron, die aan de toenemende vraag naar al die kwaliteiten kan voldoen, in ons zelf gevonden moet worden. We worden gedwongen alle kracht in ons zelf te zoeken en te ontwikkelen.

Wie in het woordenboek het begrip integriteit opzoekt, krijgt als duiding eerlijkheid, rechtschapenheid, onomkoopbaarheid, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Maar die kwaliteiten zijn niet meer genoeg.

 

We moeten naar de oorspronkelijke betekenis van het woord integer, dat heel, ongeschonden betekent. We moeten het begrip integriteit uploaden tot wat het in oorsprong betekent: innerlijk heel, volledig ons zelf zijn. Alleen vanuit die levensgesteldheid kunnen we aan de toenemende eisen, die het leven aan ons allen stelt – ongeacht of we nu hoog of laag op de maatschappelijke ladder staan – voldoen.

Wat is die innerlijke heelheid? Waarom kan ons die wel die mooie eigenschappen bieden? Hoe kan ik de weg naar die innerlijke bron gaan en daaruit leren putten?

Dat zijn de vragen, die in deze voordracht centraal staan. Vele muzikale fragmenten geleiden ons daarbij naar de gedachten- en gevoelswereld van ons grootste dichters en componisten over dit fundamentele levensthema.

Maarten Zweers (Delfts ingenieur, zanger, 10 jaar theaterdirecteur, theaterbelichter, meer dan 25 jaar zelfstandig muziekdramaturg) heeft een internationale ervaring van ca 35 jaar met het geven van voordrachten over symbolische theaterwerken.

datum:   za. 4 febr. 10.00 uur – 16.30 uur

prijs:   € 66,50 (incl. lunch, koffie, thee)

opgave en locatie ISVW: 033 – 46 50 700

Aanmelden

€ 66,50 (cursus, koffie/thee, lunchbuffet)

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Telefonisch reserveren kan ook:  033 – 46 50 700.

Omdat deze cursus door Leeftocht wordt georganiseerd is de ISVW-Goldcard voor deze cursus niet geldig.