ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Joep Dohmen ontmoet de middelmatige man (M/V)

ZONDAG 26 SEPTEMBER AANVANG: 10.00 UUR - EINDE 17.00 UUR 

Een middelmatig mens? Doe er wat aan!

Filosoof Joep Dohmen las een brief in de krant van iemand die aangaf dat de wereld te snel ging voor hem; hij noemde zichzelf middelmatig. De ingezonden brief intrigeerde Dohmen zo dat hij een antwoord schreef aan de 'middelmatige man'. Het resulteerde in een boek dat eind september verschijnt en dat de titel Brief aan een middelmatige man draagt. Dohmens stelling: middelmatig of niet, je kunt streven naar zelfverwerkelijking, naar een zinvol bestaan. Hij gaat in op de vraag wat het in deze tijd betekent om jezelf te ontwikkelen, te ontplooien, te bilden. Het eist veel eigen denkwerk in een tijd waarin tradities geen vanzelfsprekende gidsrol vervullen. Wij geven op eigen kracht betekenis aan ons bestaan, daarbij weerstand biedend aan de dwingende verleidingen van markt, wetenschap en technologie.

Prof.dr. Joep Dohmen (1949) is hoogleraar ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.

Toegang: 

€ 85,- (incl. lunch en koffie/thee).

 

Reserveren

 

                

 Programma

9.30 Ontvangst

10.00 uur: Inleiding

Over de posttraditionele orde, zelfontplooiing, humanisme

1100 uur: Pauze

11.15 uur: Vervolg

Over Levenskunst, Foucault, Bieri e.a.

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Morele perspectieven

Over authenticiteit (Charles Taylor), zorg (Margaret Walker), deugd (Aristoteles, McIntyre)

 15.30 uur: Theepauze

 15.45- 17.00 uur: Brief aan een middelmatige man / Discussie