ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Kafka aan het overheidsloket
Over mild despotisme

Zondag 22 mei 14.00-17.00 uur

Overheid en samenleving houden elkaar in een noodlottige omhelzing. De overheid stimuleert individualisering door privatisering en de individualistische samenleving veroorzaakt bureaucratie en beheerszucht van de overheid. Alexis de Tocqueville zag dat 150 jaar geleden als het voornaamste risico van democratie en noemde het ‘mild despotisme’: een geïndividualiseerde samenleving en een bureaucratische overheid die gezamenlijk de publieke zaak om zeep helpen.

Op zondagmiddag 22 mei legt Albert Jan Kruiter (auteur van Mild Depotisme, Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville (2010) het sociologische mechanisme achter de tendens naar individualisering & bureaucratisering bloot. Kruiter ontwikkelt een nieuwe fundamentele verklaring voor de huidige crisis in democratie en verzorgingsstaat en past die toe op problemen met de jeugdzorg, de AWBZ, de WMO, het persoonsgebonden budget, de Krachtwijken en het daklozenbeleid.

Met coreferaat door socioloog en journalist Herman Vuijsje, auteur van Correct, weldenkend Nederland sinds de jaren zestig (geactualiseerde versie 2008)

Mild despotismeAlbert Jan Kruiter (1976) promoveerde onlangs aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg op de proefschrifteditie van dit boek, Mild despotisme in Nederland? Momenteel is hij zelfstandig onderzoeker. Lees hier een interview met Kruiter dat in de Groene Amsterdammer verscheen.

Herman VuijsjeHerman Vuijsje schrijft over de cultuurveranderingen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Hij hanteert daarbij wisselende perspectieven: sociologisch, theologisch, historisch, biografisch. Hij is auteur van meerdere boeken waaronder Correct, weldenkend Nederland sinds de jaren zestig (geactualiseerde versie 2008). Vuijsje beschrijft in Correct hoe het streven naar consensus in de politiek tot een verstikkend conformisme leidt en pleit voor een krachtdadige staat die meer ruimte maakt voor de publieke zaak. Lees hier een voorpublicatie in NRC van het voorwoord van de herziene uitgave van Correct.

Arthur Docters van LeeuwenArthur Docters van Leeuwen is presidiumvoorzitter van het Nederlands Gesprekcentrum (NGC). Hij werkte eerder als hoofd van de AIVD en de Autoriteit Financiële Markten en is een scherpzinnig denker over de grenzen en taken van onze democratie.

Programma

13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur: Albert Jan Kruiter over het milde despotisme van Tocqueville en de samenhang daarvan met onze verzorgingsstaat.

14.45 uur: pauze

15.00 uur: Herman Vuijsje over verstikkend, bureuacratisch, correct consensusdenken

15.45: uur: Uiteen in groepjes om vragen voor het forum voor te bereiden

16.00 uur: Forum met Herman Vuijsje en Albert Jan Kruiter onder leiding van Arthur Docters van Leeuwen

17.00 uur: Slot en bar

Aanmelden

Toegang € 35,- Voor NGC-donauteurs gratis. Het NGC-donateurschap kost u slechts 25,- euro.

Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN.

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.