ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Ken  u zelve

Docent: Prof. dr. Christien Brinkgreve
met begeleiding van Eelke Tuinstra (programmacoördinator ISVW)

Maandag 19- vrijdag 23 juli 2010
Aanvang 10.30 uur, einde 13.30 uur

‘Ken u zelve’. Socrates beschouwde het als de belangrijkste aansporing die  hij tijdens zijn leven had ontvangen. Deze filosofische opdracht mag eeuwenoud zijn, maar zelfkennis is in deze tijd, waarin we meer mogelijkheden hebben dan ooit, ook geen overbodige luxe. Het behoort tot de noodzakelijke uitrusting om zich goed te kunnen redden. Want hoe valt er goed te kiezen zonder inzicht in onze eigen vermogens en onvermogens, in onze passies en drijfveren? Voor wie wil leven naar de idealen van zelfbepaling, ontplooiing en eigen verantwoordelijkheid, moet kennis van zichzelf het uitgangspunt zijn.

De vraag ‘wie ben ik’ wordt in deze week op twee verschillende manieren behandeld. Door sociologische en literaire inzichten op ons in te laten werken en te bespreken komen verschillende perspectieven op het zelf aan bod. Maar omdat de beantwoording van de vraag ‘wie ben ik?’ niet aan anderen kan worden overgelaten, gaan we ook bij onszelf te rade. Aan de hand van dagelijkse schrijfopdrachten rond de vraag ‘wie ben ik’ en de tegenstellingen in onszelf proberen we nader tot onszelf te komen.

Programma

Maandag 19 juli

10.00 uur Aankomst & ontvangst
10.30 uur Plenair: Welkom en introductie docenten
10.40 uur Plenair: “Ken u zelve: een sociologische benadering” (CB)
11.30 uur Koffie/theepauze
11.45 uur Plenair: Vervolg “Ken u zelve: een sociologische benadering (CB)
12.15 uur Plenair: Toelichting cursusprogramma, schrijfopdrachten en groepswerk (ET)
12.30 uur Lunch
14.00 uur Individueel: Eerste schrijfopdracht
15.00 uur Plenair: “Wie ben ik?” (cursisten)
16.00 uur Koffie/theepauze
16.15 uur Plenair: vervolg “Wie ben ik?” (cursisten)
17.15 uur Aperitief
18.00 uur Diner
19.30 uur Koffie/thee
20.00 uur Plenair: Literaire zelfportretten (ET)

Dinsdag 20 juli

07.30 uur Ontbijt (tot 09.00 uur)
09.30 uur Plenair: “Wie ben ik zonder verhaal?” (CB)
10.45 uur Koffie/theepauze
11.00 uur Plenair: “Nieuwe verhalen" (MH)
12.30 uur Lunch
14.00 uur Individueel: Tweede schrijfopdracht
14.45 uur Koffie/theepauze
15.00 uur Groepsoverleg: interactie over schrijfopdrachten (CB en ET)
16.00 uur Koffie/theepauze
16.15 uur Individueel: vervolg schrijfopdracht
17.15 uur Aperitief
18.00 uur Diner
19.30 uur Koffie/thee
20.00 uur Plenair: "Dilemma's rond het zelf" (CB)

Woensdag 21 juli

07.30 uur Ontbijt (tot 09.00 uur)
09.30 uur Plenair: “Het ontregelde zelf” (CB)
10.45 uur Koffie/theepauze
11.00 uur Plenair: “Beeldende zelfportretten” (ET)
12.30 uur Lunch
14.00 uur Individueel: Derde schrijfopdracht
15.00 uur Groepsoverleg: interactie over schrijfopdrachten (CB en ET)
16.00 uur Koffie/theepauze
16.15 uur Plenair: "De vrije wil, de illusie en de realiteit?" (ET)
17.15 uur Aperitief
18.00 uur Diner
19.30 uur Koffie/thee
20.00 uur Plenair: “As it is in Heaven” (film)

Donderdag 22 juli

07.30 uur Ontbijt (tot 09.00 uur)
09.30 uur Plenair: “Andere tijden, andere zelven” (CB)
10.45 uur Koffie/theepauze
11.00 uur Individueel: Finale schrijfopdracht
12.30 uur Lunch
14.00 uur Vervolg finale schrijfopdracht
14.45 uur Groepsoverleg: interactie over schrijfopdrachten (CB en ET)
16.00 uur Koffie/theepauze
16.15 uur Individueel: Afronding finale schrijfopdracht
17.30 uur Inleveren finale schrijfopdracht
17.35 uur Aperitief
18.00 uur Diner
19.30 uur Koffie/thee
20.00 uur Plenair: “Wat drijft mij? Existentiële angsten en verlangens”
Plenair: “Integratie: Ken ik nu mij zelve?” (CB en ET)

Vrijdag 23 juli

07.30 uur Ontbijt (tot 09.00 uur)
09.00 uur Uitchecken hotelkamer
09.30 uur Plenair: Voordracht van finale schrijfopdracht
10.45 uur Koffie/theepauze
11.00 uur Plenair: vervolg voordrachten
12.15 uur Afsluiting (CB en ET)
12.30 uur Afsluitende lunch

Kosten

Arrangement 1: € 602,25 € 547,50 (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes, pianorecital)

Arrangement 2: € 760,65 € 691,50 (arrangement 1 + éénpersoonskamer & ontbijtbuffet)

En de drankjes aan de bar zijn van het huis!

Vrienden van de ISVW krijgen korting

AANMELDEN

Personalia

Prof. dr. Christien Brinkgreve is socioloog en hoogleraar Sociale Christien BrinkgreveWetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij schrijft essays, columns en boeken over vrouwen en mannen, ouders en kinderen, en plaatst hun ervaringen in de context van de tijd waarin ze leven. In Leiden gaf ze enkele jaren een cursus essay schrijven (LAK theater). De cursus Ken u zelve! geeft ze al drie zomers voor de ISVW. Daarnaast verzorgde Christien Brinkgreve een masterclass levensverhalen met Halleh Ghorashi, wat uitmondde in het boek Licht en schaduw. Binnenkort verschijnt :

De winst van verschil. masculiene en feminiene kwaliteiten in leiderschap.

Prof.dr. Marli Huijer, filosoof/arts, is bijzonder hoogleraar filosofie aan de marli huijerrasmus Universiteit Rotterdam en lector Filosofie aan De Haagse Hogeschool. Haar onderzoek richt zich op de invloed die nieuwe technologieën hebben op hoe we tijd opvatten en ermee omgaan. Na haar promotie over het late werk van de Franse filosoof Foucault (De kunst gewoon te leven. Aids en de bestaansethiek van Foucault, 1996) concentreerde ze zich op de filosofie in relatie tot biomedische praktijken. Van 2002 tot 2005 was zij bijzonder hoogleraar Gender en Biomedische Wetenschappen. Zij schreef met Reinjan Mulder Opnieuw beginnen. Metamorfosen in het bestaan (2009) en redigeerde met Martijntje Smits Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie (2010). www.marlihuijer.nl

Eelke Tuinstra

Eelke is programmacoördinator van de ISVW en Eelke Tuinstraafgestudeerd als neerlandicus en filosoof. Als neerlandicus heeft hij zich gespecialiseerd in de taalkunde. Als filosoof heeft hij vooral de deugdenethiek verkend.