ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Kunst en moraal

Zaterdag 1 & zondag 2 oktober 2011

za 10.30 uur - zo 12.30 met afsluitende lunch.
Aansluitend vragenuur voor cursisten van de basisopleiding esthetica en kunstfilosofie.

GiottoDocent: Arthur D'Ansembourg.

Plato ging uit van de eenheid van het schone en het goede (kalokagathia). Die invalshoek is zichtbaar in het werk van Giotto, Sasseta, Poussin en David.  Nietzsches oproep om de zedelijke orde omver te werpen, zie je bij Manet en de hedendaagse kunstenaar Ronald Ophuis.

Tijdens dit weekend wordt onderzocht in hoeverre een mooi kunstwerk altijd is verbonden met een bepaalde opvatting over wat moreel goed is. Om die samenhang inzichtelijk te maken wordt ingegaan op de relatie tussen kunst en moraal bij Plato en Giotto, Nietzsche en Ophuis.

De bijeenkomst begint met enkele reflecties over filosofie, esthetica, kunstfilosofie en kunstgeschiedenis. Daarna wordt helderheid verschaft in Plato's opvattingen omtrent de eenheid van het schone en het goede. Vervolgens wordt onderzocht op welke wijze zijn invalshoek zichtbaar wordt in het werk van Giotto, Sasseta, Poussin en David. 

In de 19de eeuw doet zich een radicale wending voor in de platoonse traditie. Met name bij Nietzsche wordt de kunstenaar opgeroepen om de bestaande zedelijke orde omver te werpen. Hij ziet zichzelf als de filosoof met de hamer die de bestaande morele maatstaven ter discussie stelt en de kunstenaar wordt opgeroepen hem hierin te volgen. Vraag is wat dit betekent voor de verbeelding van het kwaad in de kunst. Wat zijn de verschillende manieren waarop het kwaad door Giotto, Bernini en Goya (platoonse traditie) werd verbeeld en hoe wordt het kwaad verbeeld door Manet en de hedendaagse kunstenaar Ronald Ophuis (nietzscheaanse traditie).

Vanuit deze achtergrond zal aandacht worden geschonken aan de wijze waarop deze problematiek van een "esthetica van het kwaad" een rol speelt in het werk van Bataille en Adorno. Hoe moeten we de stelling van Adorno dat na Auschwitz geen poëzie meer mogelijk is begrijpen? En hoe verhoudt dit zich tot de poëzie van Paul Celan en de kunstwerken van Anselm Kiefer?

Over de docent

Arthur D'AnsembourgArthur D'Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit in Amsterdam, daarna te München. Later was hij als onderzoeker en als docent verbonden aan de Universiteit Tilburg. Sinds 2002 is hij werkzaam in het volwassenen onderwijs en geeft hij voornamelijk cursussen esthetica en kunstfilsofie. Hij gaat uit van wat filosofen door de geschiedenis heen te zeggen hebben over schoonheid en kunst en gaat na hoe die opvattingen een rol spelen in het werk van kunstenaars en in de publicaties van sommige kunsthistorici. Daarnaast begeleidt hij af en toe socratische gesprekken en geeft hij dilemma-trainingen. Lees hier een interview met Arthur d' Ansembourg.

Programma:

Zaterdag 2 april

9.45 Ontvangst met koffie/thee

10.30 uur: Inleiding: De filosofie van het kunstwerk

11.30 uur: Koffiepauze 

11.45 uur: Plato over de eenheid van het schone en het goede

 

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Plato over de eenheid van het schone en het goede

De verbeelding van het goede

 

15.15 uur: Pauze

15.30 uur: Nietzsche en de omverwerping van de zedelijke orde

De verbeelding van het kwaad

 

17.00 uur Aperitief 

18.00 uur: Diner

 

20.00 uur: Vragen en bespreking opdrachte

21.30 uur: Aan de bar

 

Zondag 3 april

09.30 uur: Bataille en Adorno over de esthetica van het kwaad

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Vragenuur

Toegang en aanmelden

Dit weekend maakt deel uit van de Basisopleiding Esthetica, en is ook los te volgen:

Arrangement 1: € 244,- (conferentie, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner). Arrangement 2: € 289,- (arrangement 1 + hotelkamer en ontbijt). Upgraden naar een comfortkamer (2 persoons) is mogelijk a 20 euro.

Klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten