ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

LEESWEEK CHARLES TAYLOR
De bronnen van het zelf

23 - 27 juli
Docent: Wouter Kusters

DOWNLOAD HET PROGRAMMA

Charles Taylor (1931) is een van de meest toonaangevende moderne denkers op het gebied van moraal, gemeenschap en identiteit. De Canadese filosoof heeft zich beziggehouden met multiculturalisme, de relatie tussen religieuze waarden en de (Canadese) politiek, maar zijn beroemde hoofdwerk is De bronnen van het zelf.

In dit lijvige boek onderzoekt Taylor de pijlers van de moderne identiteit en de moderne waarden. Kern van de westerse moraal is dat iedereen gelijkwaardig is, maar waarom? Taylor laat zien dat deze moraal wel iets met onze biologische driften te maken heeft, en ook met rationele overwegingen, maar uiteindelijk is de moraal en ons zelfbeeld pas te achterhalen door haar filosofische en historische bronnen te onderzoeken.

Aan de hand van Taylors alomgeprezen meesterwerk duiken wij in deze week onder in de bronnen van ons zelf en onze waarden, en we onderzoeken vragen als: waar is het idee van een zelf op gebaseerd, waarom hechten we zoveel waarde aan zelfexpressie en menselijke waardigheid en hoe zijn deze ideeën geleidelijk gevormd in de geschiedenis van de filosofie?

Van deelnemers aan deze leesweek verwachten we dat ze van tevoren de inleiding van het boek hebben gelezen, en tijdens de week aan zelfstudie doen en actief participeren. Naast algemene besprekingen van Taylors argumenten zullen we ook veel aan close reading doen van de meest saillante passages.

Programma

Maandag 23 juli
Introductie: Van Marx tot katholicisme, van gemeenschap tot natiestaat. Achtergronden bij Charles Taylors werk.
Te lezen: Deel 1 van Bronnen van het zelf: “Identiteit en het goede”

10.00 uur Aankomst & ontvangst
10.30 uur Introductie van persoon en werk Charles Taylor
15.00 uur Bespreking passages uit hoofdstuk 1 en 2
20.00 uur Bespreking passages uit hoofdstuk 3 en 4

Dinsdag 24 juli
De wortels van het innerlijk leven: van Plato, Descartes en Locke naar het moderne zelfbeeld.
Te lezen: Deel 2 van Bronnen van het zelf: “Het innerlijk”

09.30 uur Introductie van innerlijkheid en uiterlijkheid van Plato tot Locke
15.00 uur Bespreking passages uit hoofdstukken 5 tot 8
20.00 uur Bespreking passages uit hoofdstuk 9 tot 12

Woensdag 25 juli
De waarde van het leven ligt in het alledaagse. Van krijgersheroïek via christelijke deugden naar moderne egalitaire waarden.
Te lezen: Deel 3 van Bronnen van het zelf: “De affirmatie van het dagelijks leven”

09.30 uur  Meeslepende levens en dagelijkse levens bij de Grieken, het Christendom en in de moderne tijd
15.00 uur Bespreking passages uit hoofdstuk 13 en 14
20.00 uur Bespreking passages uit hoofdstuk 15 tot 17

Donderdag 26 juli
De wereld als leeg doek waar we ons zelf in vorm geven. Het ontstaan van het ideaal van zelfexpressie in de tijd van de verlichting en Romantiek.
Te lezen: Deel 4 van Bronnen van het zelf: “De stem van de natuur”

09.30 uur Innerlijk bronnen: natuur of cultuur, van romantiek tot modernisme
15.00 uur Bespreking passages uit hoofdstuk 18 en 19
20.00 uur Bespreking passages uit hoofdstuk 20 en 21

Vrijdag 27 juli
Conclusie: Hoe verder te gaan met het zelfbeeld? Evaluatie en kritiek op Taylors gedachtegoed
Te lezen: Deel 5 van Bronnen van het zelf: “Subtielere talen”

09.30 uur Evaluatie van De bronnen van het zelf
12.30 uur Afsluitende lunch

Personalia

WouterKusters.jpgDr. Wouter Kusters is filosoof, taalkundige en schrijver. Hij won de Socrateswisselbeker 2005 met Pure Waanzin en bracht dit voorjaar Alleen, berichten uit de isoleercel uit.

 

 

Kosten

Arrangement 1
€ 535,50 (cursus, koffie/thee, 5 maal lunchbuffet, 4 maal diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 695,50 (arrangement 1 + 1-persoonskamer & ontbijtbuffet)

Kortingen