ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Levinas-leesclub: Totaliteit en oneindigheid

Emmanuel LevinasStart: zondagmiddag 23 september

Leesgroep op 6 zondagmiddagen

Aanvang 14.00 uur, einde 17.00 uur.

Docent: prof. Joachim Duyndam

Onder leiding van prof. Joachim Duyndam lezen we Totaliteit en Oneindigheid van de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Dit meesterwerk, dat onlangs in een nieuwe Nederlandse vertaling verscheen bij uitgeverij Boom, gaf het denken over ethiek een geheel nieuwe wending.

Levinas laat in Totaliteit en Oneindigheid (Totalité et Infini, 1961) zien waarom en hoe de ethiek niet afhankelijk is van een mens als ‘ik’, maar van de soms lastige ontmoeting met de ander, de medemens, die als het ware intervenieert in ieders leven. Deze oneindige ander breekt in op de eigen wereld van het ‘ik’, door Levinas totaliteit genoemd. Rechtvaardigheid, barmhartigheid, respect, compassie, betrouwbaarheid – al deze ethische waarden zijn geen zaken die de mens uit zichzelf ‘doet’, maar ze vormen een antwoord op de verschijning, telkens weer, van een andere mens. Levinas concretiseert deze verschijning onder meer door een fenomenologische analyse uit te voeren van wat er gebeurt wanneer we met het gelaat van de ander geconfronteerd worden. De weerloosheid van dit andere gelaat daagt uit het eigen bestaan te overstijgen, zijn geslotenheid open te breken: zo doet het gelaat van de ander een beroep op mijn verantwoordelijkheid.

Totaliteit en oneindigheid is een van de mijlpalen van de hedendaagse filosofie. In de leesclub lezen we het boek helemaal. Dat is een flinke kluif, en we zullen aan het eind niet elke zin volledig begrepen hebben, maar we hebben dan wel de grote lijnen en de kerngedachten te pakken, niet van horen zeggen maar vanuit een lezing van brontekst zelf. Het is enorm bevredigend om een moeilijk maar centraal werk van de wijsbegeerte zelf integraal te hebben gelezen.

Over de docent

Joachim DuyndamProf. dr. Joachim Duyndam is Socrates hoogleraar filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek.

 

 

 

 

Data

Zondagmiddag 23 september 2012

Zondagmiddag 21 oktober 2012

Zondagmiddag 18 november 2012

Zondagmiddag 16 december 2012

Zondagmiddag 27 januari 2013

Zondagmiddag 3 maart 2013

Aanmelden

Arrangement 1: € 309,- (6 middagen met koffie/thee).Totaliteit en oneindigheid

Arrangement 2: € 353,50 (6 middagen met het boek 'Totaliteit en oneindigheid, 432 blz., gebonden, t.w.v.  € 44,50). Het boek wordt uitgedeeld bij de eerste bijeenkomst.

 

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.