ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

ISVW is lid van de NRTO


NTRODe ISVW is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. De NRTO stelt zich tot doel een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod te realiseren op basis van private bekostiging. Het lidmaatschap van de NRTO kunt u dan ook beschouwen als een erkenning van die kwaliteit. Om de kwaliteit inzichtelijk te maken en te bevorderen is er een gedragscode opgesteld voor leden van de NRTO.

Leden van de NRTO zijn verplicht om deze na te leven. De gedragscode is in samenspraak met de consumentenbond opgesteld. Daarbij is de NRTO betrokken bij de ISO-normering en zijn er regelmatig overleggen met kwaliteitsborgende organisaties in Nederland.

Link naar de gedragscode:
http://www.nrto.nl/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes/

Link naar de algemene voorwaarden:                                                                  http://www.nrto.nl/kwaliteitslabels_en_keurmerken/algemene-voorwaarden/