ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Maarten Coolen

Maarten Coolen

Maarten Coolen is als docent filosofie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 'In mijn cultuurfilosofisch en wijsgerig-antropologisch onderzoek richt ik mij op twee fenomenen van onze hoogmoderne cultuur:het toenemend reflexieve karakter van het moderne leven, en de daarmee samenhangende verandering in de betekenis van de lichamelijkheid van de mens.' Bij de ISVW is hij een van de dragende krachten achter het Eminente denkersproject, waarbinnen Nederlandse eminence grises van de filosofie terugblikken op hun werk en colleges verzorgen.