ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

MET KRACHT VAN ARGUMENTEN
‘Be the argument!’

Argumenteren is in de praktijk een complexe zaak, waarbij vorm en inhoud onlosmakelijk verbonden zijn. Wat de inhoud betreft moet het standpunt dat je wilt verdedigen heel duidelijk zijn, en de argumenten die je aandraagt moeten dat standpunt stevig onderbouwen. Maar je kunt nog zulke goede argumenten aandragen, als je daarbij als persoon niet sterk overkomt en niet weet in te spelen op je gesprekspartner of tegenstander, halen ze weinig uit. Vorm en inhoud moeten daarom in balans zijn. Wie emotioneel weet in te spelen op de gesprekspartner maar weinig te melden heeft, bedrijft holle retoriek; en wie keurig analytisch redeneert, maar daarbij de ander niet weet te raken, zal niet overtuigen.
In deze training oefenen we in het vinden van de juiste balans, waarbij we ervan uitgaan dat een argumentatie in ieder geval inhoudelijk gezien correct moet zijn, voor we aan de presentatie ervan beginnen en de geschikte overtuigingsmiddelen erbij gaan zoeken.

Voor wie is de training bedoeld?

Voor mensen die hun analytische vermogen willen verbeteren en tegelijk zoeken naar een overtuigende presentatie van hun argumentatie.

Wat kunt u na deze training?

U bent zich na deze training beter bewust van de structuur en de geldigheid en aanvaardbaarheid van argumentaties. Bovendien hebt u geleerd om enkele overtuigingsmiddelen uit de klassieke retorica toe te passen.

Inhoud

De training biedt een eerste kennismaking en oefening met de argumentatietheorie. Die geeft inzicht in de vraag wanneer er sprake is van een standpunt of conclusie, welke argumenten die ondersteunen, hoe die argumenten samenhangen, of de argumentatie aanvaardbaar is of niet, en welke criteria daarvoor gelden. Tevens wordt ingegaan op en geoefend met de overtuigingsmiddelen uit de klassieke retorica: logos (de argumentatie en de opbouw daarvan), ethos (de manier waarop de spreker zich presenteert) en pathos (middelen om in te spelen op de gevoelige snaar van de gesprekspartner).

Werkwijze

In het eerste dagdeel wordt de argumentatietheorie geïntroduceerd en geoefend aan de hand van schriftelijke praktijkvoorbeelden, zoals ingezonden brieven of redactionele commentaren uit de krant, of artikelen die door de doelgroep worden aangedragen. Deze zullen door de deelnemers worden geïnterpreteerd, geanalyseerd en beoordeeld met behulp van enkele eenvoudige modellen, zodat zij inzicht krijgen in hoe argumentaties in elkaar zitten.
Het tweede dagdeel wordt besteed aan de oefening van het mondeling argumenteren en wat daarbij vanuit het standpunt van de retorica allemaal komt kijken.

Duur

1 dag

Aantal deelnemers

maximaal 15

 

Informatie