ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

De essays van Michel de Montaigne

Maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus 2013
Aanvang ma. 10.30 uur – einde vrij. 12.30 uur met afsluitende lunch

Docent: prof. dr. Frans Jacobs

MontaigneMichel de Montaigne (1533-1592) is de auteur van een dik boek met een bescheiden titel: 'Probeersels', ofwel essays. Montaigne is de bedenker van dit genre. Zijn essays bevatten niet al te lange uiteenzettingen over een grote diversiteit aan onderwerpen, die met een zekere losheid en zelfs met enige zwier worden besproken, zonder dat de zaak argumentatief wordt dichtgetimmerd. Ook persoonlijke ontboezemingen worden niet geschuwd. Deze essays gaan we bekijken.

Montaigne heeft zijn boek geschreven in een roerige tijd, waarin godsdiensttwisten leiden tot de Bartholomeusnacht in 1572 en waarin duizenden protestanten werden vermoord. Dat vervulde Montaigne niet alleen met afgrijzen, maar vooral ook met verbazing: hoe kunnen mensen zozeer overtuigd zijn van hun religieuze gelijk dat ze elkaar de kop inslaan? Verbazing ligt ook ten grondslag aan zijn bejegening van de heksenjachten. Drie getuigen hebben iemand op een zekere dag in het oosten gezien, terwijl drie anderen hem in het westen zijn tegengekomen: die persoon moet zich wel op een bezem hebben voortbewogen en is dus bezeten van een boze geest. Montaigne vindt het veel natuurlijker en waarschijnlijker dat ze hebben gelogen, of dat ze zijn misleid door hun fantasie.

Montaigne was een overtuigde scepticist, een aanhanger van de ´geleerde onwetendheid´, die hem oprecht nieuwsgierig maakte naar zaken die onze vooroordelen meestal voor ons verbergen. (Zo verbaast hij zich over het meetkundige inzicht van tonijnen, die aan hun scholen de vorm geven van een kubus!) Zijn culturele relativisme bracht Montaigne tot een houding van verregaande verdraagzaamheid, ook bijv. jegens kannibalen, om maar iets te noemen.

Montaigne

De Essais worden natuurlijk niet allemaal gelezen en besproken (ze behelzen zo’n 1500 bladzijden). We beperken ons tot vijf thema’s die telkens aan de hand van een of meer van de Essais aan de orde komen: waarom de Essais?; culturen en het respecteren ervan; opvoeding en de relatie tussen ouders en kinderen; de lichamelijke liefde; nut en noodzaak van het reizen.

De docent

Prof.dr. Frans JacobsFrans Jacobs is emeritus hoogleraar in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates aan de Universiteit Leiden en is emeritus wijsgerige ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte lange tijd deel uit van het bestuur van de ISVW en verzorgde talloze cursussen op het raakvlak van ethiek, rechtsfilosofie en wijsgerige antropologie.

Programma

We maken gebruik van de Nederlandse vertaling van Hans van Pinxteren, die in 2012 is verschenen bij Atheneum – Polak & Van Gennep (oorspronkelijk verschenen in 2004). Men gelieve die aan te schaffen (kan ook via ISVW geleverd worden, zie hieronder). Ook de versie van 2004 is bruikbaar, al zijn de pagina’s verschillend. De docent zal tijdens de cursus ook andere literatuursuggesties doen.

Het programma is nog in ontwikkeling. De avondprogrammering wordt binnenkort bekend gemaakt. Klik op onderstaande button voor het voorlopige programma.

Programma

Docent

Frans JacobsProf. dr. Frans Jacobs is geboren in Gilze-Rijen en studeerde wijsbegeerte in Leuven. Tot 2008 was hij hoogleraar ethiek aan de afdeling wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 2008 met emeritaat.

 

Aanmelden

Arrangement 1: € 746,- (incl. lunchbuffetten, koffie/thee en diners met wijn).
Arrangement 2: € 926,- (arr. 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Indien u het de Essays van Montaigne (Nederlandse vertaling van Hans van Pinxteren) vooraf thuis wilt ontvangen, dan betaalt u voor. € 775,99 (arr. 1 + boek), of € 955,99 (Arrangement 2 + boek.)

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).