ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Moreel klimaat en waarden

‘Waardeconflicten zijn onvermijdelijk en hieruit volgt een verplichting om op de vele niveaus van de samenleving waarin deze conflicten zich voordoen redelijke vormen van conflictbeslechting uit te vinden en te ontwikkelen. (WRR, 2003: Waarden, normen en de last van gedrag)’

  1. Versterken moreel klimaat: integriteit en moreel beraad

  2. Begeleiden van moreel beraad

  3. Waardenconflicten in organisaties

  4. Versterking van ethische commissies

  5. Gemeenteraden: een integere start

  6. Conflicten voorkomen en genezen