ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

MORELE INSPIRATIE, MOTIVATIE EN ZINGEVING IN MENSGERICHTE BEROEPEN

13 - 17 augustus
Begeleiding: Harry Kunneman en Annemie Halsema

DOWNLOAD HET PROGRAMMA


Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de hedendaagse filosofie is de wending naar praktische vragen, zowel op het gebied van levenskunst als op het gebied van ethische en morele vragen in organisaties, in het bijzonder op het niveau van het professionele handelen.  Middels inleidingen en tekststudie biedt deze zomerschool een verkenningstocht langs een aantal belangrijke en inspirerende hedendaagse denkers op dit gebied. Centraal staat daarbij de vraag naar de mogelijkheid voor dialogische verbindingen tussen mensen. Daarvoor gaan we ondermeer te rade bij  Paul Ricoeur, Jessica Benjamin, Judith Butler, Luce Irigaray, Jacques Derrida en Gianni Vattimo.

Tegen de achtergrond van hun filosofische inzichten verdiepen we ons bovendien in concrete vragen in een breed scala van praktijken. In het middagprogramma komen actuele ontwikkelingen aan de orde rond moreel beraad, normatieve professionalisering, inspirerend leiderschap en maatschappelijke verantwoord organiseren. We richten onze aandacht met name op de zorg, het onderwijs, de psychiatrie en justitie.  Inspiratie en morele betrokkenheid blijken in deze praktijken van groot belang te zijn voor de kwaliteit van het handelen van professionals zoals die door cliënten, klanten en burgers praktisch ervaren wordt. Maar die inspiratie en betrokkenheid staan tegelijkertijd onder grote druk. We onderzoeken een aantal praktische voorbeelden van geslaagde manieren om met die spanning om te gaan.

Het programma is zodoende opgebouwd uit drie lagen: in de morgen bespreken we de ideeën  van een aantal inspirerende hedendaagse denkers. In de middag komen actuele ontwikkelingen rond dialogische verbindingen in verschillende praktijken aan de orde, terwijl de avonden cultureel en spiritueel worden ingevuld met film, muziek en poëzie.

Programma

Maandag 13 augustus
10.00 uur Aankomst & ontvangst
10.30 uur Algemene Inleiding - Harry Kunneman
11.00 uur Paul Ricoeur: idem en ipse - Annemie Halsema
15.00 uur Waarden en systemen: het voorbeeld van de thuiszorg - Harry Kunneman
20.00 uur Film

Dinsdag 14 augustus
09.30 uur De transcendentie van de ander: Luce Irigaray en Jessica Benjamin - Annemie Halsema & Harry Kunneman
11.00 uur Tekstlezing in werkgroepen
15.00 uur Moreel beraad en normatieve professionaliteit bij justitie en politie -  J. Leest 
20.00 uur Poëzieavond

Woensdag 15 augustus
09.30 uur Gianni Vattimo: zwak geloof en horizontale transcendentie - Harry Kunneman
15.00 uur Uitsluiting en participatie in de GGZ - Doortje Kal
20.00 uur Muziekavond

Donderdag 16 augustus
09.30 uur Actuele ontwikkelingen in de organisatiefilosofie - Harry Kunneman 
11.00 uur Tekstlezing in werkgroepen
15.00 uur Vernieuwend leren: inspiratie en betrokkenheid in het voortgezet onderwijs - [docent wordt nader bekend gemaakt]
20.00 uur Film

Vrijdag 17 augustus
09.30 uur Afronding: Modus-drie leerprocessen en de plek der moeite - Annemie Halsema & Harry Kunneman
12.30 uur Afsluitende lunch

Personalia

Dr. Annemie Halsema is als universitair docente Vrouwenstudies verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de VU in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in feministische filosofie en hedendaagse Franse filosofie (fenomenologie, hermeneutiek, poststructuralisme), en geïnteresseerd in thema’s als identiteit, alteriteit, lichamelijkheid.

Dr. Doortje Kal promoveerde in 2001 op Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Sindsdien werkt zij vanuit een Landelijk Steunpunt Kwartiermaken op zeer uiteenlopende wijze aan concretisering, verdieping en verbreiding van dit zowel filosofische als praktische gedachtegoed. Van 1992 tot 2002 was zij preventiewerker bij een Riagg, alwaar zij het initiatief tot het project kwartiermaken nam.  

Prof. dr. Harry Kunneman is sinds 1990 hoogleraar Sociale en Politieke Theorie aan de Universiteit voor Humanistiek, waarvan hij van 2000-2004 rector was. Hij publiceerde regelmatig op het gebied van de sociale theorie en de filosofie van de menswetenschappen. i.h.b. het postmoderne denken. Zijn huidige onderzoek is vooral gericht postmoderne moraliteit, kritische menswetenschap en vernieuwing van het hedendaagse humanisme. Van 2001 tot 2007 was hij voorzitter van de Humanistische Alliantie.

Dr. Judith Leest rondde in 2003 haar studie aan de Universiteit voor Humanistiek af en heeft vervolgens aan de Juridische faculteit van de Universiteit Utrecht promotieonderzoek verricht op het gebied van legitimiteitsvragen in het strafrecht, in het bijzonder de betekenis van herstelgerichte benaderingen. Sinds de afronding van haar promotie in 2007 is zij werkzaam bij het politiekorps van Amsterdam.

Kosten

Arrangement 1
€ 535,50 (cursus, koffie/thee, 5 maal lunchbuffet, 4 maal diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 695,50 (arrangement 1 + 1-persoonskamer & ontbijtbuffet)

Kortingen