ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Nietzsche & het nihilisme

Nietzsche & het nihilisme - sprekende denkers | Paul van tongeren | 7 cd’s in luxe slipcase | Isbn: 978-94-91224-07-2 | nur: 077 |

 

Terug naar de winkel

Nietzsche & het nihilisme 

Sprekende denkers 

Paul van Tongeren  

Friedrich Nietzsche (1844-1900) is een van de meest fascinerende en invloedrijke filosofen van de 19e  eeuw. Weinig denkers zijn door zovelen gelezen en door zo weinigen begrepen. Nietzsche zelf was  daarover niet verbaasd. Hij meende dat het minstens 100 jaar zou duren voor hij begrepen zou wor  den. De ondertitel van zijn Also sprach Zarathustra luidt: ‘een boek voor iedereen en voor niemand’.  Ruim honderd jaar geleden schreef hij notities over het Europese nihilisme: volgens hem zelf een  geschiedenis van de toekomstige 200 jaar, dat wil zeggen: van onze tijd. Zijn wij nihilistisch? Wat  betekent nihilisme eigenlijk? In deze college-reeks wordt Nietzsche gepresenteerd aan de hand van  zijn gedachten over het nihilisme. 

Prof.dr. Paul van Tongeren (1950) studeerde theologie en filosofie in  Utrecht en leuven. Hij is sinds 1993 hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit en sinds 2002 buitengewoon hoogleraar ethiek aan het hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis en heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (2006) en Over het verstrijken van de tijd (2007). 

Sprekende denkers

Sprekende denkersIn de nieuwe reeks Sprekende denkers bespreken Nederlands bekendste denkers het leven en werk van ’s werelds grootste en belangrijkste filosofen. Van Aristoteles tot Kant en van Augustinus tot Hannah Arendt. Maar ook onze eigen Nederlandse filosofen ontbreken niet. Wie waren deze filosofen en hoe zag de wereld er in hun tijd uit? Waarom bleken juist zij van belang en wat is de betekenis van hun denkbeelden voor ons vandaag de dag? 

Elke cd-box heeft een vaste opbouw, waarbij eerst de denker wordt voorgesteld en de luisteraar vervolgens wordt meegenomen naar het hart van het werk van de denker, om te eindigen met een analyse van de betekenis van de denker toen en nu.  Met het beluisteren van sprekende denkers maakt de luisteraar een reis door twee millennia filosofie onder begeleiding van een expert.

 

Terug naar de winkel