ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

NRC-Kerstweek Praktische filosofie

Dinsdag 27-t/m vrijdag 30 decemberVitruvius mens van Da Vinci

Organisatie: NRC-Academy & Internationale School voor Wijsbegeerte

In deze speciaal voor NRC-lezers ontwikkelde week praktische filosofie leggen de beste docenten uit hoe filosofie uw leven kan verrijken. U verblijft van dinsdag tot en met vrijdag op Landgoed ISVW en krijgt les van de ervaren filosofiedocenten. Verder geniet u van uitstekende maaltijden, ontmoet u geestverwanten en kunt u wandelen in de uitgestrekte bossen rond de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). De week begint op dinsdag 10.30 uur en eindigt op vrijdag rond 16.00 uur.

Programma 

* ‘Een stevig persoon worden’. Zelfvertrouwen en achter je eigen mening staan (Socrates), je door niets en niemand uit het veld laten slaan (Stoïcijnse filosofie) en optimaal genieten door achter je verstandige keuzes te staan (Epicurus). Docenten: Miriam van Reijen. Miriam van Reijen publiceerde over de Stoïcijnse filosofie en is een van de grote Stoa- en Spinoza-kenners van Nederland.

* ‘Handig worden’. Wat zit er in de gereedschapskist van de denkers? Handige methoden om scherper te denken, zoals analyse, deconstructie en pragmatiek. Docent: Paul Wouters, organisatiefilosoof en auteur van het (veelvuldig herdrukte) boek Denkgereedschappen.

* ‘Iets van je leven maken’. Existentialistische filosofie van Sartre en De Beauvoir en de levenskunst van Foucault. Docenten: Daan Roovers, hoofdredactrice van Filosofie Magazine/

* ‘Je leven veranderen’. Anders leren denken en herkaderen. Docent: Karim Benammar, filosoof en trainer denktechnieken.

 

De week kent verschillende werkvormen, variërend van hoorcolleges tot werkgroepen en groepsgesprekken. 

Voor deze kerstweek is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voorliefde voor verdieping en filosofie volstaat.

Indien zich veel mensen aanmelden, zullen we u indelen in twee groepen. Als dit gebeurt, zal de volgorde van het programma worden gewijzigd.

Personalia

Miriam van  ReijenDr. Miriam van Reijen (1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen, 1983). Zij heeft een lange ervaring in het geven van lezingen, workshops, trainingen en cursussen zoals ‘Filosoferen over emoties, ‘Filosoferen over de goede keuze’, ‘Filosofie als levenskunst’ en ‘Geluk door wijsheid’ voor diverse instellingen, organisaties en verenigingen en in verschillende filosofische centra in Nederland en Frankrijk.

Daan RooversDaan Roovers is hoofdredacteur van Filosofie Magazine.
Samen met René Gude schreef ze de Kleine geschiedenis van de filosofie.

  

 Karim Benammar studeerde filosofie in Engeland (BA), Amerika (MA, PhD) en Japan. Van 1996 tot 2002 doceerde hij Filosofie en Cultuurwetenschappen in het Japans aan de universiteit van Kobe. Hij heeft een brede belangstelling voor raakvlakken tussen filosofie en de hedendaagse maatschappij, en heeft een dozijn artikelen gepubliceerd over gemeenschap en ecologische en economische vraagstukken. 

Paul Wouters

Paul Wouters is voormalig directeur van de ISVW en auteur van het boek Denkgereedschap. Hij is organisatieadviseur.

 

 

Toegang

Toegang: € 825,- inclusief 3 overnachtingen, 3 x een driegangen diner (waaronder één diner pensant) Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Op dit moment zijn geen comfortkamers in het nieuwe hotelgedeelte meer beschikbaar. Bij aanmelding wordt u geboekt in de standaardkamers. Deze kamers zijn een tikje kleiner en wat soberder maar wel aangenaam.

Programma in detail  

Om de groep niet al te groot te maken, werken we in twee groepen. Indien u twee weken voor aanvang geen bericht hebt gehad, bent u ingedeeld in groep 1.

Programma groep 1 

Dinsdag

Een stevig persoon worden (Docent: Miriam van Reijen)

10.30 uur

Welkom (Erno Eskens, hoofd cursusinstituut ISVW)

10.45 uur

Achter je mening staan en zelfvertrouwen (standvastig worden als Socrates)

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur

Je niet uit het veld laten slaan I (Stoïcijnse levenskunst)

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Je niet uit het veld laten slaan II (Stoïcijnse levenskunst)

17.00 uur

Nazit aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Achter je keuze staan (de hedonistische calculus van Epicurus)

 

Woensdag

Handig worden (Docent: Paul Wouters)

9.30 uur

Denkgereedschap: wezensdenken en transcendentaal denken

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Denkgereedschap: dialectiek

11.40 uur

Denkgereedschap: fenomenologie

12.30

Lunchbuffet

14.30 uur

Denkgereedschap: analytische filosofie

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Denkgereedschap: hermeneutiek en deconstructie

16.45 uur

Nazit aan de bar

17.30

Liederen over het existentialisme vertolkt door filosoof Frank Meester

19.00 uur

Diner-buffet

20.30 uur

Handig redeneren: pragmatisme

 

Donderdag     

Iets van je leven maken (Docent: Daan Roovers)

9.30 uur

Omgaan met zinloosheid. Het existentialisme van Sartre en Camus

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Je verantwoordelijkheid nemen.

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur

Je leven vormgeven. Levenskunst van Foucault

15.15 uur

Pauze

17.00 uur

Nazit aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Ontdek je eigen smoesjes. De karaktertest van Simone De Beauvoir

 

Vrijdag       

Een ander mens worden (docent: Karim Benammar)

9.30 uur

Inleiding anders denken (herkaderen): waarom doen we wat we doen en hoe kan het anders?

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Anders denken: de vier stappen van herkaderen (groepsoefening)

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur- uiterlijk 17.00

Omgaan met kleine en grote verandering: je eigen leven herkaderen (uitleg en oefening)

 

Programma groep 2

Dinsdag       

Een ander mens worden (docent: Karim Benammar)

10.30 uur

Inleiding anders denken (herkaderen): waarom doen we wat we doen en hoe kan het anders? Korte oefening: de vier stappen van herkaderen

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur- 16.00

Omgaan met kleine en grote verandering: je eigen leven herkaderen (uitleg en oefening)

15.30 uur

Pauze

17.00 uur

Nazit aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Anders denken over de wereld: maatschappelijke vraagstukken herkaderen (groepsoefening)

 

Woensdag     

Iets van je leven maken (Docent: Daan Roovers)

9.30 uur

Omgaan met zinloosheid. Het existentialisme van Sartre en Camus

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Je verantwoordelijkheid nemen.

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur

Je leven vormgeven. Levenskunst van Foucault

15.15 uur

Pauze

17.00 uur

Nazit aan de bar

17.30 uur

Liederen over het existentialisme vertolkt door filosoof Frank Meester

19.00

Diner-buffet

20.30 uur

Ontdek je eigen smoesjes. De karaktertest van Simone De Beauvoir

 

Donderdag

Handig worden (Docent: Paul Wouters)

9.30 uur

Denkgereedschap: wezensdenken en transcendentaal denken

10.30 uur

Koffie/thee

10.45 uur

Denkgereedschap: dialectiek

11.40 uur

Denkgereedschap: fenomenologie

12.30

Lunchbuffet

14.30 uur

Denkgereedschap: analytische filosofie

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Denkgereedschap: hermeneutiek en deconstructie

16.30 uur

Nazit aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Handig redeneren: pragmatisme

 

Vrijdag

Een stevig persoon worden (Docent: Miriam van Reijen)

9.30 uur

Achter je mening staan en zelfvertrouwen (standvastig worden als Socrates)

10.45 uur

Pauze

11.00

Vervolg. Achter je mening staan en zelfvertrouwen

12.30 uur

Lunchbuffet

14.30 uur

Je niet uit het veld laten slaan I (Stoïcijnse levenskunst)

15.15 uur

Koffie/thee

15.30 uur

Je niet uit het veld laten slaan II (Stoïcijnse levenskunst). Achter je keuze staan (de hedonistische calculus van Epicurus)

Uiterlijk 17.00 uur

Nazit aan de bar