ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

NRC academie: de breinrevolutie

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2012

NRC Academie

 

De menselijke hersenen zitten complex in elkaar. Lange tijd was het brein daardoor een terra incognita. Maar de laatste jaren wordt er steeds meer over de hersenen ontdekt. De levensfasen van het brein zijn in kaart gebracht en er zijn nieuwe technieken gekomen die het brein in beeld brengen. Deze ontwikkelingen gaan snel. Zo is het nu al mogelijk om de visuele cortex af te lezen, om computers aan het brein te koppelen, om breingedeelten te stimuleren en om spiegelneuronen zichtbaar te maken.
Speciaal voor de NRC buigen breinwetenschappers en filosofen zich over de implicaties van de breinrevolutie. Met neurowetenschapper Jeroen Geurts, socioloog Koos Neuvel en neurowetenschapper Hanneke Hulst (over ziektebeelden), filosoof Bennie Mols (over de toekomst van het brein) en met een keur aan promovendi die hun hun ongepubliceerde onderzoek presenteren.

Brein in beeld

U krijgt uitleg van neurowetenschapper prof. Jeroen Geurts ver de werking van het brein. Wat is de relatie tussen het brein en bewustzijn? Deze vraag staat centraal op maandag.

Op de dinsdag staat het leervermogen van het brein centraal. We kijken naar het geheugen en de cognitie. In de avond zijn er presentaties van jonge wetenschappers die baanbrekend onderzoek doen naar breinstimulatie, naar het de nieuwste mogelijkheid om de visuele cortex af te lezen, en naar het visualiseren van andere breinprocessen. 

Op de woensdag kijken we naar psychiatrische aandoening. We buigen ons over de filosofische vraag wat een psychiatrische aandoening is, omdat de meningen hierover in de geschiedenis wisselen. Vervolgens kijken we via het breinonderzoek naar traceerbare aandoeningen. Op deze dag kijkt u ook zelf naar hersenweefsel.

Op donderdag buigen we ons over de invloed van genetica op de hersenen en de werking van het oudere brein. 

Op de vrijdag staat de vraag centraal of hersenen verbeterd kunnen worden door middel van technologische ingrepen. Het lukt steeds beter om de hersenen via een interface te koppelen aan de computer. Wat betekent deze ontwikkeling voor ons persoon en voor de maatschappij. Met wetenschapsjournalist Bennie Mols e.a..

De week is speciaal ontwikkeld voor de NRC- academie en wordt georganiseerd Stichting Brein in Beeld en de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Klik op de button voor een uitgebreid programma

Programma

Bij meer dan 60 aanmeldingen werken we met twee subgroepen, om te voorkomen dat de groep te groot is en om de sfeer intiem te houden. U wordt dus ingedeeld in groep 1 of groep 2. De beide groepen krijgen dezelfde docenten.

Over de sprekers

Eelco van Duinkerken is een promovendus bij het departement van Medische Psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek focust zich op de veranderingen in het functioneren van het brein bij diabetes en de daaronder liggende mechanismen.

Erno Eskens. Foto: Ronald Hoeben

Erno Eskens studeerde filosofie en politicologie aan de Vrije Universiteit in  Amsterdam. Hij werkte als wetenschapsjournalist voor Ad Valvas, en was in 1992 betrokken bij de oprichting van Filosofie Magazine , waar hij later hoofdredacteur was. In 1997 schreef hij voor Teleac enkele scripts voor de tv-serie Denken Doorzien en interviewde hij Europese, Amerikaase, Japanse, Nederlandse en Vlaamse denkers voor deze serie. Eskens is een van de initiatiefnemers van de Maand van de filosofie. Hij organiseerde de eerste Nacht van de filosofie in 2001, waarbij hij ook de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek in het leven riep. Erno Eskens schreef meerdere boeken. In 2000 verscheen de Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen (uitgeverij Contact), gevolgd door de bloemlezing Dit is Lyotard (UItgeverij Kok), het Filosofen Lexicon (Uitgeverij Veen Magazines, met Ruben Heijloo) en in 2009 Democratie voor dieren. Dat laatste boek onderzoekt in hoeverre de basisbeginselen van onze democratie voor dieren opgaan. Het boek belandde op de shortlist van Socrates Wisselbeker 2010 en haalde het NOS-Journaal.

Jeroen Geurts

Jeroen Geurts is neurobioloog (hersenonderzoeker) en als universitair hoofddocent verbonden aan het VU medisch centrum in Amsterdam. Hij is op dit moment hoofd van de sectie Klinische Neurowetenschappen aan het VUMC. Jeroen Geurts volgde een opleiding tot medisch bioloog met als specialisatie neurowetenschappen. In 2005 promoveerde hij cum laude op onderzoek naar grijze stof beschadigingen bij de zenuwaandoening multiple sclerose (MS). Jeroen Geurts werkt nog steeds aan onderzoek naar MS, maar heeft inmiddels zijn werkveld verbreed naar het klinisch translationeel onderzoek: werken en denken op het grensgebied tussen verschillende vakgebieden. Behalve actief in het wetenschappelijke onderzoek, is Jeroen Geurts ook actief betrokken bij de wetenschapscommunicatie in Nederland. Zo verscheen in 2007 zijn eerste boek: ‘Over de kop: fascinerende vragen over het brein’, in samenwerking met o.a. Dick Swaab, Victor Spoormaker en Wim van der Grind. In 2009 verscheen zijn tweede boek: ‘Kopstukken:  gesprekken met bekende wetenschappers over hersenen en bewustzijn’. Verder geeft hij lezingen over hersenen, hersenonderzoek en neurofilosofie, schrijft hij regelmatig columns, artikelen en opiniestukken over hersenen en is hij consulent voor Radio 1 en Radio 3FM als het gaat over hersenonderzoek. Jeroen Geurts is algemeen directeur van de Stichting Brein in Beeld.

Gerrit Glas is een Nederlands psychiater en filosoof. Glas studeerde geneeskunde en filosofie. Hij is werkzaam als psychiater voor Dimence (Midden en West Overijssel) en promoveerde in 1991 op het proefschrift Concepten van angst en angststoornissen. Een vakfilosofische en psychiatrische studie (Lisse/Amsterdam: Swets & Zeitlinger). Gerrit Glas was van 1992 tot en met 2010 als bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. In 2006 werd hij aan dezelfde universiteit bij het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) benoemd tot hoogleraar Wijsgerige aspecten van de psychiatrie. Sinds 2011 bekleedt hij de Dooyeweerdleerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hanneke HulstHanneke Hulst is neurowetenschapper (hersenonderzoeker) en is promovendus bij de afdelingen Radiologie en Anatomie & Neurowetenschappen van het VU medisch centrum in Amsterdam. Na haar studie gezondheidswetenschappen heeft zij de Master of Neuroscience gevolgd met als specialisatie preklinische neurowetenschappen. Momenteel houdt zij zich bezig met het begrijpen en behandelen van cognitieve stoornissen (o.a. geheugen, aandacht en concentratie) bij de chronische ziekte Multiple Sclerose (MS). Om de hersenactiviteit in kaart te brengen die nodig is om cognitieve taken uit te voeren, maakt zij gebruik van verschillende MRI maten en zoekt daarbij vooral naar verschillen tussen patiënten en gezonde proefpersonen. Naast deze werkzaamheden zet zij zich ook in voor de vertaling van wetenschap naar een breder publiek. Sinds 2010 krijgt zij jaarlijks de Kinderuniversiteit op bezoek voor een hersenles en bezoekt ze middelbare scholen om jonge scholieren enthousiast te maken voor het hersenonderzoek. Ook schrijft zij sinds 2009 columns over haar onderzoek voor MSweb die eveneens op deze website terug te lezen zijn. Ze is sinds de oprichting van de Stichting Brein in Beeld als wetenschappelijk adviseur verbonden aan de stichting. Sinds begin 2012 vervult zij binnen Brein in Beeld de rol als general manager.

Gerben Meynen is universitair docent aan de faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit van AMsterdam.  Daarnaast is hij ook bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Tilburg University. Bij de Vije Universiteit houdt Meynen zich bezig met onderzoek naar de invloed van neurowetenschappen op vragen over toerekeningsvatbaarheid en verantwoordelijkleid. 

 

 Bennie MolsBennie Mols (1969) is gepromoveerd natuurkundige en afgestudeerd filosoof. Sinds 1999 werkt hij als wetenschapsjournalist en auteur. Hij schrijft onder meer voor NRC Handelsblad, KIJK, NWT Magazine, De Ingenieur en publiceerde populair-wetenschappelijke boeken over natuurkunde, wiskunde, informatica en hersenonderzoek. Ook is hij vaste gast in het wetenschapscafé van het NTR-radioprogramma Hoe?Zo! Hij publiceerde onlangs het boek Turings tango, waarin hij zich buigt over de toekomst van de artificiële intelligentie.

Koos Neuvel studeerde sociologie en is wetenschapsjournalist. Hij publiceerde hij o.a. Wee de genen en Waarom jongens geen meisjes zijn.Onlangs verscheen Hoe het lichaam de geest krijgt, een boek over de verhouding tussen lichaam en geest.

 

Erik Scherder is hoogleraar an de Vrije Universiteit van Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen. Bij de VU is Scherder ook hoofd van de afdeling Klinische neuropsychologie.

Maureen SieMaureen Sie is bijzonder hoogleraar filosofie (vanwege de Socrates Stichting) aan Erasmus Universiteit Rotterdam & Leiden Universiteit. In 2009 ontving zij een prestigieuze NWO subsidie om vijf jaar met een kleine groep onderzoek te doen op het snijvlak van hedendaags onderzoek in de gedrags-, cognitie- en neurowetenschappen, enerzijds, en discussies in de handelings en moraalfilosofie, anderzijds. In haar wetenschappelijke publicaties staan morele verantwoordelijkheid, vrije wil, onbewust of onbereflecteerd handelen centraal. Begin 2011 kwam de door haar samengestelde bundel Hoezo Vrije Wil? Perspectieven op een heikele kwestie op de markt. Naast twee hoofdstukken van haar eigen hand bevat dit boek bijdrages van verschillende specialisten uit diverse disciplines (met een achtergrond in de filosofie) over de vrije wil-discussie in hun vakgebied. Met dit boek hoopt zij wat filosofische nuance aan te brengen in het door breinwetenschappers gedomineerde publieke debat over de vrije wil.

 

 

 

Toegang

Arrangement 1: € 715,- (incl. koffie/thee, 5 x lunchbuffet, 4 x diner met wijn)
Arrangement 2: € 895,- (incl. koffie/thee, 5 x lunchbuffet, 4 x diner met wijn, 4 x standaard hotelkamer met ontbijt).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 20,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Klik hier om u aan te melden:  

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docent(en).