ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

2e Van Eedenlezing door Martha Nussbaum:

"Onderwijs draait niet alleen om winst"

Amerikaanse filosofe presenteert vertaling van haar nieuwe boek: Niet voor de winst.  Waarom democratie de geesteswetenschappen nodig heeft.

4 september 2011 aanvang 10.30 einde 17.00 uur


De bekende Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum presenteert deze dag de Nederlandse vertaling van haar nieuwe boek Not For Profit (Niet voor de winst. Waarom democratie de geesteswetenschappen nodig heeft).

 Nussbaum pleit in haar boek voor het belang van de artes liberales (algemene culturele, kunstzinnige en filosofische vorming) in het onderwijs. 'Onderwijs hoort niet primair om winst te draaien'. Ze bekritiseert de eenzijdige gerichtheid van het onderwijs op economische waarden en efficiëntie. Hierdoor komt de opvoeding van scholieren tot mondige democratische burgers in gevaar. Om scholieren voor te bereiden op de democratie is volgens haar een degelijke filosofische, culturele en kunstzinnige training nodig. Volgens Nussbaum moet het onderwijs in de VS en Europa zich herbezinnen op het belang van het alfa onderwijs.  De school moet volgens haar een sokratische manier van denken bieden en scholieren helpen om te reflecteren op een goede samenleving. Dit is volgens Nussbaum de manier om scholieren tot mondige, democratische burgers op te leiden.

Het boek komt ook in Nederland op een goede tijdstip. Demonstranten schreeuwen om cultuur, omdat kunstzinnige programma`s worden geschrapt. Nussbaum is op de hoogte van de Nederlandse bezuinigingen op cultuur. ‘Ik geloof niet dat degenen die hierachter zitten, boosaardig zijn of slecht – ze hebben er gewoon niet goed over nagedacht’, zegt ze in Hollands Diep (sept./okt.2010). Kunst helpt de mens om met morele, sociale en persoonlijke dilemma´s om te gaan. Kunst maakt ook empathisch. Dit alles is ook van belang om begrip op te kunnen brengen voor de ander. Empathie is nodig om op een sociale en democratische manier met elkaar om te gaan. Een filosofische training volgens de sokratische methode is nodig om dit alles ook goed te kunnen verwoorden.

De Frederik van Eeden-lezing

Frederik van Eeden getekend door VerweyDe jaarlijkse Frederik van Eedenlezing – ingesteld op zijn 150ste geboortedag – laat realisten aan het woord die menen dat het open gesprek een fundamentele voorwaarde is voor een stabiele politiek en een duurzame economie. ‘Het beloofde land lag verder dan ik dacht,’ mijmerde Frederik van Eeden aan het eind van zijn leven. Rond 1900, een tijd van grote maatschappelijke onrust en globalisering, stak hij veel energie in sociale experimenten. De kolonie Walden in Bussum is het beroemdste experiment. De Internationale School voor Wijsbegeerte is minder bekend, maar wel het meest duurzaam gebleken. Beide projecten waren gebaseerd op de vaste overtuiging dat de verstandhouding tussen mensen kan worden verbeterd door overleg en inlevingsvermogen. Democratie is beschaving; autoritaire hiërarchie is een lapmiddel als dat niet lukt. Vorig jaar hield Francis Fukuyama de eerste Frederik van Eedenlezing. Dit jaar: Martha Nussbaum.

Doel: verdieping van het actuele debat rondom het onderwijs en de kunsten.

Martha Nussbaum is een vooraanstaande Amerikaanse filosofe, verbonden aan de universiteit in Chicago als hoogleraar rechten en ethiek. Vrijheid en rechtvaardigheid zijn centrale thema’s in haar werk. Ze publiceerde daarover een groot aantal spraakmakende boeken. Op deze dag wordt de Nederlandse vertaling gepresenteerd van haar laatste boek Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (Princeton University Press). Het verschijnt bij Uitgeverij Ambo onder de titel Niet voor de winst. Waarom democratie de geesteswetenschappen nodig heeft. Het boek krijgt u bij deze conferentie uitgereikt. 


Organisatie: ISVW, Freedomlab, Vrij Nederland en Uitgeverij Ambo.

Freedomlab

Programma (onder voorbehoud)

10.00 uur: ontvangst

10.30 uur: introductie in het werk van Nussbaum. Uitleg over o.a. haar aristoteliaanse aanpak en haar capabilities approach. (Door Jan Flameling)

11.15 uur: pauze

11.30 uur: introductie in de verschillende terreinen waarop Nussbaum actief is. Haar onderwijsfilosofie, economische visies, theorie van rechtvaardigheid, dierfilosofie etc.. (Door Jan Flameling)

12.30 uur: pauze

14.00 uur: Lezing van Martha Nussbaum over haar nieuwe boek Niet voor de winst (Not for profit)

15.00 uur: pauze

15.20 uur: Coreferaat door prof. Joep Dohmen van de UvH (waar Nussbaum een eredoctoraat heeft)

15.35 Questions and answers

16.30 uur: Uitreiking eerste exemplaar Niet voor de winst

17.00 uur: nazit aan de bar

Aanmelden

Vrij NederlandToegang: € 145,- (conferentie inclusief uitgebreid lunchbuffet, koffie/thee, het boek Niet voor de winst en een proef-abonnement van vier nummers op Vrij Nederland (stopt automatisch). Vrij Nederland is medeorganisator van de Zeitgeist-reeks. 

klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

De pers over Niet voor de winst

Martha Nussbaum: Niet voor de winstAgainst the commercialisation of the academy, [Nussbaum] poses a sentient, Socratic and cosmopolitan vision of higher education.

-- Jon Nixon, Times Higher Education

This book will certainly add weight to Nussbaum's considerable reputation and influence as a major public intellectual. Her core diagnosis is both accurate and compelling. . . . Not for Profit is an important book with an urgent message that should be read and considered by the widest possible audience.

-- Paul Russell, Globe and Mail

As a model of public philosophy, [Not For Profit] is exemplary. . . . There are no pronouncements from on high here, only strong arguments, forcefully made.

-- Julian Baggini, Philosophers' Magazine