ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Opgeruimd gemoed

Maandag 30 juli t/m 3 augustus 2012

Docent: Dries Boele

Armeense editie van Huizinga's Homo Ludens

Filosofen over een ideaal van levenskunst

Wanneer noem je een leven mooi of goed? Welke levenshouding is nastrevenswaard? En wat kun je er zelf aan doen?

Levenskunst kent een lange en gevarieerde geschiedenis. Een aantal van deze tradities heeft theorieën, spirituele oefeningen en meditatieve praktijken ontwikkeld met het doel om het gemoed op te ruimen of te vrijwaren van verstoring. Een opgeruimd gemoed is het gemeenschappelijke streven, ook al krijgt het in de verschillende tradities geheel andere namen.

In deze cursus zullen zowel westerse als oosterse filosofen en tradities aan het woord komen. Met name: Epicurisme, Stoa, Spinoza, Zen en Taoïsme. Wat zagen zij als de belangrijkste verstoringen van het gemoed? Hoe kan het ‘bezette’ gemoed worden ontruimd? En waar is het goed voor, om te streven naar een opgeruimd gemoed?

Met Sloterdijk zullen we kijken naar een oude traditie die humor zag (en praktiseerde) als belangrijkste geneesmiddel voor vertroebelde geesten: de Cynici. Ook zullen we aandacht besteden aan de Homo ludens, de spelende mens (Schiller). In het spelen ontsnapt de mens aan de opdelingen van het moderne leven en ervaart hij zich opnieuw als een geheel.

Verder zullen we onderzoeken hoe deze idealen eruit zien vanuit hedendaags perspectief. Gelden zij ook voor ons? En hoe wenselijk is het eigenlijk om een opgeruimd gemoed na te streven?

Doel: inleiding op levenskunstfilosofen, lezen en bespreken van teksten en een koppeling met de eigen ervaring.

Over de docent

Dries BoeleDries Boele studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Hij is vanaf 1983 betrokken geweest bij de ontwikkeling van praktische vormen van filosofie. Sinds 1990 werkzaam als praktiserend filosoof, in en buiten Nederland, m.n. filosofisch consulentschap, socratische gesprekken en dilemmatrainingen. O.a. voor Nijenrode University, Amsterdamse politie, artsen, managementteams en diverse onderwijsinstellingen. Daarnaast geeft hij leesgroepen en cursussen, m.n. filosofie van de levenskunst. Ook als filosofische vakantie, o.a. in Zuid-Frankrijk en bij de ISVW (Leusden). Hij verzorgt een training voor socratische gespreksleiders en doet onderzoek naar filosofie met het oog op levenskunst en samenleving. Sinds 1994 leidt hij een filosofisch café, Hotel de Filosoof, Amsterdam.

 

´Gooi je ramen en deuren open´

Interview met Dries Boele over de summerschool ´Opgeruimd gemoed´

Hoe komen jouw cursussen tot stand?

Al mijn cursussen draaien rond het thema ‘levenskunst’, oftewel de vraag ‘Hoe te leven?’ Telkens kies ik een andere invalshoek. Het begint met een vraag waar ik zelf mee zit. Daar denk ik over na, ik lees erover, bestudeer filosofen en andere relevante literatuur, en uit dit onderzoek ontstaat dan gaandeweg een cursus. Voor mij is het de kunst om een interesse die ik zelf heb zo te vertalen dat anderen er ook iets aan hebben. Lees verder...

 

 Programma

Klik hier om het programma te downloaden.

Aanmelden 

Een week bij de ISVW verblijven is een feest. U krijgt de beste docenten, heerlijke maaltijden, ontmoet geestverwanten en kunt wandelen in de uitgestrekte bossen rond de ISVW. De week begint op maandag 10.30 uur en eindigt op vrijdag om 13.30 uur. Voor een summerschool met overnachtingen bedragen de kosten € 851,- (inclusief cursus, koffie/thee, lunchbuffetten en diners + standaard eenpersoonskamer & ontbijtbuffet). Voor een week zonder overnachtingen betaalt u € 691,- . Drankjes aan de bar zijn tijdens de Summerschools van het huis! (Programma's zijn onder voorbehoud van wijzigingen).   

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u te zien krijgt, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docenten.