ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Organisatie van effectieve interne communicatie

bij programmatische en projectmatige verandering

Introductie

‘Onze organisatie is in beweging. Externe ontwikkelingen maken veranderingen noodzakelijk, juist ook binnen onze ICT organisatie. Het is belangrijk dat onze flexibiliteit toeneemt zodat we sneller kunnen reageren op veranderingen in wet- en regelgeving en de uitvoering van nieuwe regelingen. En we gaan werken vanuit klantgebeurtenissen, klanten meer zelfbedieningsmogelijkheden bieden en dus meer volautomatisch afhandelen.’

Het is zomaar een voorbeeld uit onze praktijk. Uit een dergelijke markt- en organisatieanalyse ontstaan veranderprogramma’s of start een omvangrijk project in een organisatie. Binnen dergelijke programma’s of projecten is er steevast een belangrijke rol weggelegd voor de communicatie van de veranderingen. Veelal binnen het programma of binnen het project in projectverband opgepakt. De communicatie in de lijn en buiten het programma blijft – hoe vreemd ook – erg vaak buiten schot en beschouwing. Met als gevolg dat als het programma eenmaal op weg is er complexe vragen ontstaan in de verhouding tussen de tijdelijke en lijnorganisatie, waarbij communicatie het lijmmiddel is dat de historie van de organisatie verbindt aan de nieuwe toekomst, dat de verbinding herstelt tussen verbroken organisatiedelen en de continuïteit waarborgt.

Doelgroepen
• Leidinggevenden van communicatieafdelingen
• Senior beleidsmedewerkers van communicatieafdelingen
• Medewerkers aan het programma met een duidelijke communicatierol

Doelen
In de workshop krijgt u antwoord op de vragen:

• Hoe communiceer ik wat op welk moment en wat is daar het meest geschikte platform, route en instrument voor?
• Hoe draag ik zorg voor de verbinding tussen en de versterking van de afstemming van communicatie vanuit de lijn- en de programma organisaties?

Subdoelen
En stelt u zich bij de beantwoording van die vragen de volgende onderliggende vragen:
• Hoe kom ik er achter wat mijn mensen aan informatie nodig hebben?
• Hoe laat ik mijn management weten wat ik aan informatie nodig heb?
• Hoe zorg ik ervoor dat wij als management op één lijn zitten?
• Hoe stem ik de inhoud en timing af en hoe faciliteer ik dat dan?
• Hoe borg ik de eenduidigheid tussen programmacommunicatie en lijncommunicatie?
• Welk kanaal gebruik ik wanneer waarvoor?
• Hoe zorg ik ervoor dat wanneer ik iets uitstuur, mensen dat ook opnemen?
• Hoe zorg ik ervoor dat wanneer ik iets vraag dat ik dan ook reactie en antwoord krijg?
• Hoe draagt de interne communicatie bij aan de versterking van onze externe communicatie vanuit de gedachte interne communicatie = externe communicatie?

Werkwijze
Gewerkt wordt via de methodiek van “Case & Role Playing”: het uitdiepen van praktijkgerichte, herkenbare en binnen de praktijk voorstelbare praktijkcases. De deelnemers krijgen aan de hand van actuele voor de organisatie herkenbare cases de gelegenheid om vanuit de verschillende rollen de case te onderzoeken en na te gaan waar in het communicatieproces de lacunes zitten.

Inhoud
De workshop begint met een spoedcursus effectieve interne communicatie: een overzicht in vogelvlucht van het effectieve interne communicatieveld. Dit biedt de basisingrediënten en het kader voor de dag.
De rest van de dag wordt systematisch gewerkt met Case & Role playing.

De kracht van programmatische samenwerking

Instituut Rhetorica, Neomorphose en de ISVW bundelen in deze opleiding hun krachten en benutten zo de gezamenlijke expertise op het gebied van taalvaardigheid, retorica, organisatieanalyse en verandermanagement.

rhetorica

 

http://www.rhetorica.nl/

 

neomorphose

  http://www.neomorphose.com/

Onze visie op effectieve communicatie

Effectieve communicatie is het smeermiddel voor elk geslaagd veranderproject. Het communiceren van doelstellingen, bedoelingen, motivaties, achtergronden, noodzakelijkheden, oorzaken en gevolgen: allen zijn noodzakelijk voor het bewerkstelligen van verandering bij de mensen. In de introductie op de te organiseren dag zullen we ingaan op onze zienswijze op effectieve communicatie:

• Interne Communicatie = Externe Communicatie
• We managen de Bovenstroom, maar succes wordt gemaakt in de onderstroom
• Communicatie vergt organisatie
• In elke bijeenkomst zijn er actiepunten en communicatiepunten
• Er zijn vele communicatiekanalen, elk heeft zijn sterke en zwakke kanten. Kanaalkeuze is niet een kwestie van Of/Of, maar een kwestie van En/En. 

Programma

Informatie