ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Over het sublieme in de kunst

Zaterdag 3 en zondag 4 maart 

za 10.30 uur - zo 12.30 met afsluitende lunch.
Aansluitend vragenuur voor cursisten van de basisopleiding esthetica en kunstfilosofie.

Barnett NewmannDocent: Arthur D'Ansembourg.

Onderzoek naar de rol van het sublieme in het werk van Caspar David Friedrich en Barnett Newman, vraagt om excercities in het werk van Kant en Lyotard. En om aandacht voor de samenhang tussen het sublieme en een ethisch appel.

Toen Lyotard het begrip post-modern introduceerde in de filosofie leidde dit tot een reeks misverstanden. Volgens hem staat de post-moderne tijd niet voor een breuk met de moderniteit, maar biedt zij een gelegenheid voor een andere verhouding tot de moderniteit. In het licht van die opvattingen zullen we onderzoeken hoe Lyotard in zijn Lessons on the analytic of the sublime omgaat met Kants’ analyse van het sublieme. Daarbij zullen we tevens aandacht schenken aan de vraag hoe de ervaring van het sublieme verbonden is met de ervaring van een ethisch appel.

Gastdocent: Ike Kamphof  

Over de docent

Arthur D'AnsembourgArthur D'Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit in Amsterdam, daarna te München. Later was hij als onderzoeker en als docent verbonden aan de Universiteit Tilburg. Sinds 2002 is hij werkzaam in het volwassenen onderwijs en geeft hij voornamelijk cursussen esthetica en kunstfilsofie. Hij gaat uit van wat filosofen door de geschiedenis heen te zeggen hebben over schoonheid en kunst en gaat na hoe die opvattingen een rol spelen in het werk van kunstenaars en in de publicaties van sommige kunsthistorici. Daarnaast begeleidt hij af en toe socratische gesprekken en geeft hij dilemma-trainingen.

Ike Kamphof 

 

Ike Kamphof is universitair docent filosofie aan de Universiteit Maastricht en Leuven. Ze is gespecialiseerd in de filosofie en esthetica van (nieuwe) media, fenomenologie en filosofische antropologie.

 

 

Toegang en aanmelden

Dit weekend maakt deel uit van de Basisopleiding Esthetica, en is ook los te volgen:

Arrangement 1: € 244,- (conferentie, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner). Arrangement 2: € 289,- (arrangement 1 + hotelkamer en ontbijt). Upgraden naar een comfortkamer (2 persoons) is mogelijk tegen 20 euro bijbetaling.

Klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten