ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Basisopleiding Geschiedenis van de filosofie

Overzicht van de vijf weekendcurssussen (vanaf september 2011)
Docent: Jan Flameling met verschillende gastdocenten.

1. Grote filosofen van de Oudheid

Klassieke filosofen over ware woorden en goede daden
Zaterdag 15 & zondag 16 oktober 2011

SokratesIn Turkije en Griekenland ontwikkelt de filosofie zich in verschillende scholen tot alledaagse beschavingspraktijk. Drie filosofische basisvaardigheden blijken noodzakelijk voor de handel, het bestuur en de rechtspraak in de Griekse stadstaat: kennis van zaken (fysica), een behoorlijke uitdrukkingsvaardigheid (logica) en besef van waarden en normen (ethica). Plato en Aristoteles integreren de drie kengebieden tot de eerste denksystemen. Lees verder...

2. Grote filosofen van de Middeleeuwen

Denkers tussen geloof en rede
Zaterdag 17 & zondag 18 december

AugustinusDe Romeinse republikeinse overlegcultuur blijkt niet in staat het wereldrijk bijeen te houden; het monotheïsme wel. Rome wordt Katholiek en de filosofie - van Augustinus tot Thomas van Aquino - omarmt Jezus als eenheidstichter in de fysica, logica en ethica van de Middeleeuwen: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. De filosofie bloeit in de luwte van de theologie. Lees verder...

3. Grote filosofen van de Renaissance en Verlichting

Filosofie in de 17e en 18e eeuw
Zaterdag 28 & zondag 29 januari 2012

SpinozaDe zeventiende eeuw is de puberteit van de moderne filosofie. Bacon, Descartes, Hobbes, Spinoza en Locke hervormen de fysica, logica en ethica. De fysica wordt mechanistisch en empirisch, de logica wordt mathematisch en de ethica wordt rationeel. Rousseau, Hume, Montesquieu en Kant werpen licht op de vraag: ‘Welke logica brengt vrede, welke ethiek geeft zin?’ Lees verder...

4. Grote filosofen van de Romantiek

Filosofie in de 19e eeuw
Zaterdag 17 & zondag 18 maart

thumb-nietzsche1Het begin van de negentiende eeuw blaakt van fris positivisme en zelfontplooiingskansen voor een ‘nieuwe mens’. De fysieke wereld wordt gedresseerd door natuurwetenschap en techniek, de sociale wereld moet volgen onder auspiciën van sociale mechanica en historisch materialisme. Maar de werkelijkheid is weerbarstig en gaandeweg komen er barsten in de industriële en maatschappelijke vooruitgang. Van vrijheid naar vervreemding, van vooruitgangsgeloof naar cultuurpessimisme. Lees verder...

5. Grote filosofen van de 20ste en 21ste eeuw

Filosofie van de actualiteit
Zaterdag 2 & zondag 3 juni

thumb-sloterdijk031In de eerste helft van de twintigste eeuw staat in het teken van de taalfilosofie. Een zuivere taal moet de maatschappij behoeden voor al te Grote Doelen en bijbehorend fanatisme. De wetenschappelijke taalfilosofie floreert korte tijd, maar zij ontwikkelt zich zo sceptisch, analytisch en steriel dat zij zichzelf uit de markt prijst. In de tachtiger jaren ontstaat een tegenbeweging. Met Sloterdijk, Agamben en Nussbaum neemt de filosofie haar oude taak weer op: het tegengaan van barbarij door positieve beschavingsoffensieven. Lees verder...

6. Examendag en uitreiking certificaat 

24 juni 2012

Toegang

Voor de gehele basisopleiding:

Arrangement 1
€ 1375,- (5 weekeinden cursus met leesinstructie, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes, examendag met certificaat)

Arrangement 2
€ 1575,- (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Aanmelden

Vrienden van de ISVW krijgen korting

De weekenden zijn ook apart te volgen. Dan betaalt u relatief gezien minder, maar kunt u niet deelnemen aan het studiebegeleiding op de zondagmiddagen. Deze is namelijk exclusief voor deelnemers aan de Basisopleiding. U ontvangt dan ook geen certificaat voor de opleiding. Voor een afzonderlijk gevolgd weekeinde:

Arrangement 1
€ 244,- (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 289,- (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Aanmelden