ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Peter Singer: Animal Strategy Meeting

Zaterdag 28 MEI 2011 van 10.30 –17.00 uur

(Engelstalig)

AANMELDEN

Peter SingerDe Australische filosoof Peter Singer over het einde van de dierenbeweging

Wanneer is de missie van de dierenbeweging voltooid? De vraag is actueel omdat veehouders steeds maar weer hun stallen aanpassen en de dierenbeweging steeds maar ontevreden blijft. Zou het niet beter zijn om een einddoel te formuleren, zodat de dierenkwestie in ene geregeld kan worden? Peter Singer publiceerde in 1975 het befaamde boek Animal Liberation, dat het begin vormde van de moderne dierenbeweging. Nu, veertig jaar later, gaat hij in op de einddoelen van de dierenbeweging. Zijn die doelen te formuleren? Of moeten we, ook als een doel bereikt is, weer naar nieuwe welzijnsverbeteringen streven? Singer beantwoordt ook vragen als: moeten we nog wel inzetten op welzijnsverbetering voor dieren? Is het niet beter om te stoppen met alle gebruik van dieren? Kan een dier op termijn wel het bezit van een boer blijven? Of moeten we het dier gaan zien als een wezen met een ‘eigen leven’ - een rechtssubject?

Een lezing door Singer gevolgd door een geleid gesprek met Singer, filosofen en dierenbeschermers onder leiding van Erno Eskens en Tatjana Visak.

Peter Singer is hoogleraar bio-ethiek aan de Princeton University.

Programma

10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee.

10.30 uur: Korte introductie op het werk van SInger en inventarisatie van filosofische afwegingen waar de huidige dierenbeweging zich voor gesteld ziet:

  • Als je dieren als 'persoon' beschouwt, vallen ze dan onder artikel 1 van de grondwet?
  • De meest effectieve manier om dierenwelzijn te behartigen is niet altijd de meest principiële manier. In hoeverre kun je water bij de wijn doen als het om dieren gaat?
  • Welk dier moet welke rechten krijgen. Hebben we een juridische taxonomie (indeling van soorten) nodig?
  • Vragen door u te benoemen.

11.15 uur: Pauze

11.30 uur: Close reading van enkele teksten van Peter Singer

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Lecture by Peter Singer on the current state and ultimate goal of the animal movement

15.15 uur: Pauze

15.30 uur: Slotgesprek tussen Peter Singer, filosofen, vertegenwoordigers van dierenbewegingen en Partij voor de Dieren over de opgestelde vragen.

17.00 uur: Bar

Aanmelden

Losse dag: € 125,- (conferentie, koffie/thee, lunchbuffet). Voor leden van dierenbeschermingsorganisaties aangesloten bij het CDON en PvdD: € 99,-.

Indien u ook de zondaglezing wilt bijwonen, hebt u deze opties:
Indien u ook de zaterdag met Singer wilt bijwonen, hebt u deze opties: Arrangement 1: € 249,- (twee dagen met Singer, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner op zaterdag). Arrangement 2: € 294,- (arrangement 1 + hotelkamer en ontbijt).

Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN.

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.