ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Nederland & het algemeen belang. Polderen over het Hogere

Zondag 6 mei 2012 – 10.30-17.00 uurNGC

Synthesis

Een programma van het NGC & Stichting Synthesis

Begeleiding: Elma Drayer

Zet drie Nederlanders bij elkaar en je hebt een stichting. Of het nu de boom achter het Anne Frank Huis betreft, cultuurbehoud of een nieuwe school, het vermogen om zich te verenigen rond speciale belangen is groot. Maar hoe kunnen we het algemeen belang laten floreren in een geïndividualiseerde verzekeringsstaat? De (bestuurs)elite lijkt nog geen antwoord te hebben op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, maar twee recente publicaties laten zien dat ze slachtoffer zijn van hun eigen cynisme.

In haar boek Polderen 3.0 legt Yvonne Zonderop hoe Nederland in een vormcrisis is beland en hoe we daar weer uit kunnen komen. Er is nog steeds veel maatschappelijke betrokkenheid, maar het bestuurlijke model waarlangs we vroeger het algemeen belang bereikten, is op sterven na dood. Er is behoefte aan nieuwe vormen die recht doen aan persoonlijke betrokkenheid en welbegrepen eigenbelang, zodat we tot een hedendaagse invulling van het algemeen belang kunnen komen.

De lage landen en het hogere Gabriël van den Brink, Erik Borgman, Heidi de Mare en Paul Dekker laten zien dat Nederlanders helemaal niet in de greep zijn van egoïsme en verloedering. Gedegen onderzoek in De lage landen en het hogere laat juist zien dat Nederlandse burgers en professionals hoge idealen nastreven. Spirituele motieven, geestelijke waarden en morele beginselen spelen nog altijd een grote rol. Vergeleken met andere landen loopt Nederland zelfs voorop.

Programma

10.00 uur        Aankomst

10.30 uur        Yvonne Zonderop: polderen 3.0

11.30 uur        Koffiepauze

11.45 uur        Gesprekken van deelnemers

12.30 uur        Lunch

14.00 uur        Gabriël van den Brink; De lage landen en het hogere

14.20 uur        Heidi de Mare: Hogere doelen in Medisch Centrum West

14.50 uur        Erik Borgman De theologie van het algemeen belang

15.15 uur        Pauze

15.30 uur        Paul Dekker: De sociologie van het algemeen belang

15.50 uur        Forum

17.00 uur        Aperitief

Over de sprekers

Paul DekkerPaul Dekker (1954) studeerde Politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Freie Universität Berlin. Behalve hoofd van de onderzoeksgroep Participatie & Bestuur van het Sociaal Cultureel Planbureau is hij ook hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg. Hij is o.a. secretaris van de International Society of Third Sector Research, voorzitter van het Psychopolitics Research Committee van de International Political Science Association en lid van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek,  het bestuur van de Stichting Actief Burgerschap en de Stichting Kiezersonderzoek Nederland. Daarnaast zit hij in de redactie(raad) van de Journal of Civil Society, Voluntas, Nonprofit and Voluntary Sector Review en het Jaarboek Marktonderzoek.

Yvonne ZonderopYvonne Zonderop is journalist, bestuurder en adviseur. Ze is vaste medewerker van de Groene Amsterdammer en voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Ze is bestuurslid bij Prodemos, huis voor rechtsstaat en democratie, en commissaris bij de FD Mediagroep. Ook was zij lid van de commissie-Brinkman die het kabinet adviseerde over steun aan de geschreven pers. Daarnaast was ze lid van de commissie voor de Canon van Amsterdam en was ze adviseur van The Network Effect, een internationaal project van de British

Council. 

Gabriël van den BrinkGabriel van den Brink is hoogleraar filosofie in Tilburg. Hij publiceerde onlangs De Lage Landen en het hogere: Op zoek naar geestelijke beginselen in de hedendaagse maatschappij. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Erik BorgmanErik Borgman is hoogleraar aan het Departement Religiewetenschappen en Theologie binnen de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg met de leeropdracht 'theologie van de religie, in het bijzonder het christendom'

Heidi de MareHeidi de Mare is beeldwetenschapper, afgestudeerd in kunstgeschiedenis en filmwetenschap en gespecialiseerd in beeldanalyse. In 2003 promoveerde ze cum laude op een vergelijkend onderzoek naar vroegmoderne kunsten, waarvan de handelseditie ("Huiselijke Taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw", Uitgeverij Vantilt) ter perse is. Sinds 2009 is zij directeur van de stichting IVMV, instituut voor maatschappelijke verbeelding. 

Aanmelden

Polderen 3.0

Toegang: € 65,- (inclusief lunch, koffie/thee, lidmaatschap van het NGC en het boek Polderen 3.0. Nederland & het Algemeen belang). € 20,- voor NGC-leden (incl. boek, lunch, koffie/thee). Aanmelden verplicht.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.