ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Praktische filosofie: stoïcijnse levenskunst

Voor de cursusdag van zondag 17 april 2011 is aanmelding niet meer mogelijk. De cursus in volgeboekt. Maar goed nieuws: de cursus wordt herhaald op zondag 15 mei  van 10.3017.30 uur. Voor deze dag kunt u zich nog wel aanmelden!

Docent: Miriam van Reijen

Leer jezelf de stoïcijnse levenskunst aan.

Miriam van ReijenDe stoïcijnse filosofen (Epictetus, Seneca) gaan ervan uit dat niet effectieve en lastige emoties ontstaan door eigen irrationele gedachten. In de 20e eeuw werd op basis van deze filosofie de Rationeel –Emotieve Training ontwikkeld die in de filosofische praktijk weer kan worden uitgevoerd vanuit de oorspronkelijke radicaal-filosofische uitgangspunten. Aan de hand van teksten van Epictetus en Seneca wordt deze stoïcijnse visie op de verhouding denken en voelen in het algemeen uitgelegd, waarbij ook het verschil tussen filosofie en psychologie/therapie ter sprake komt. Belangrijk daarbij is het verschil tussen de rationaliteitscriteria van de RET en de filosofische idee van waarheid of rationaliteit. Epictetus’ teksten over angst en onmacht, en Seneca’s opvattingen over woede vormen de basis voor het oefenen met eigen concrete voorbeelden en situaties.  

Dr. Miriam van Reijen is docent van de basisopleiding Filosofie in de praktijk (waar deze dag een onderdeel van uitmaakt). Ze doceert filosofie aan de Avans Hogeschool te Breda en publiceerde verschillende boeken over praktische filosofie.

Doel: ervaring opdoen met de stoïcijnse levenskunst. (Deze los te volgen dag maakt deel uit van de basisopleiding Filosofie in de praktijk. Meer info op isvw.nl).

 Programma

10.00 -  10.30 Inloop

10.30 – 11.30 Inleiding op de theorie, filosofen en de praktijk van de dag.

11.30 -  11.45 Koffiepauze

11.45 – 12.30 Verdere uitleg en voorbereidende oefeningen.

12.30-14.00    Lunch

14.00 ─ 15.30 Nabespreken van de voorbereidende oefeningen, verdieping van de theorie en verdere uitleg van de methodiek/praktijk.

15.30 -  15.45  Koffiepauze

15.45 – 17.15  Oefening

17.15 – 17.30 Nabespreken van de oefening

vanaf 17.30 Welkom aan de bar

Aanmelden

Toegang: € 95,- (opleidingsdag, lunchbuffet, koffie/thee en reader). Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.