ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Praktische filosofie: willen, kiezen, handelen

Zondag 29 mei 10.3017.30 uur 2011

Keuzeproblemen – twijfel, onzekerheid, angst vooraf en schuldgevoel en frustratie achteraf – leveren een belangrijk aandeel van de problemen waarmee cliënten bij een filosofisch consulent komen. Trouwens ook in het dagelijkse leven van bijna iedereen is keuzes maken oorzaak van twijfel, onzekerheid, ‘in een kringetje draaien’ en zichzelf iets kwalijk nemen. In het verlengde van  de vorige bijeenkomst bewijst de stoïcijnse wijsheid ook hierbij haar praktische nut, en Epictetus blijkt daarbij veel gelijkenis met Sartre en zijn existentialistische keuzevrijheid te vertonen. In het kader van levenskunst heeft de hedonist Epicurus met zijn ‘hedonistische calculus’ een belangrijke aanvulling. Het belang van de taal in het kader van het ‘oplossen’ van alledaagse (schijn)- problemen wordt deze keer geïllustreerd met een conceptuele analyse m.b.t. ‘willen, kiezen en handelen’. Aan ‘eeuwige twijfelaars’ geeft Augustinus, bij monde van Petrarca, een duidelijk antwoord. Uitsmijter: de definitieve filosofische oefening tegen schuldgevoel.

Miriam van Reijen

Dr. Miriam van Reijen is docent van de basisopleiding Filosofie in de praktijk (waar deze dag een onderdeel van uitmaakt). Ze doceert filosofie aan de Avans Hogeschool te Breda en publiceerde talloze boeken over praktische filosofie.

Doel: kennismaking met het Filosofisch consulentschap.

 Programma

10.00 - 10.30 Inloop

10.30 – 11.30 Inleiding op de theorie, filosofen en de praktijk van de dag.

11.30 -  11.45 Koffiepauze

11.45 – 12.30 Verdere uitleg en voorbereidende oefeningen.

12.30-14.00    Lunch

14.00 ─ 15.30 Nabespreken van de voorbereidende oefeningen, verdieping van de theorie en verdere uitleg van de methodiek/praktijk.

15.30 -  15.45  Koffiepauze

15.45 – 17.15  Oefening

17.15 – 17.30 Nabespreken van de oefening

vanaf 17.30 Welkom aan de bar

Aanmelden

Toegang: € 95, - cursus inclusief uitgebreid lunchbuffet, koffie/thee. Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.