ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Programma Organisatie van effectieve interne communicatie

Ochtend

• 9:00 Inloop & Ontvangst

• 9:15 spoedcursus effectieve interne communicatie

• 10:15 Koffie

• 11:30 Cases 1: Benodigd Beleid

• 12:30 Lunch

Middag

• 13:30 Eerste ronde terugkoppeling en feedback

• 14:30 Cases 2: Actieplan + Rollen + Presentatie

• 15:30 Tweede ronde terugkoppeling en feedback

• 16:30 Evaluatie en vaststellen opbrengst en verdere acties.

17.30 Einde