ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Programma Versterken moreel klimaat

Welkom en kennismaking

 • Wie is er integer? Hoe weet je dat?
  Eigen ervaringen van leidinggevenden en deelnemers
  Afspraken over werkwijze en vertrouwelijkheid

Inleiding en dialoog

 • De rol van de professional.
  Drie perspectieven op integriteit. Het morele klimaat in de organisatie
  De relatie met governance en kwaliteitszorg

Moreel beraad volgens het zevenstappen model

 • Het 7+ stappen model is een middel voor afdelingen, organisatie-eenheden om integriteitsvraagstukken bespreekbaar te maken. U gaat aan de hand van eigen actuele dilemma’s een moreel beraad voeren.
  De opbrengst daarvan is een eerste tastbaar resultaat

Implementatie van moreel beraad

 • Implementatie van moreel beraad en de versterking van het morele klimaat
  Kun je in je eentje integer zijn? Integriteit als sociaal en collegiaal project?
 • Integriteit in de praktijk.
 • Integriteit hoe te realiseren?
 • Begeleiding van moreel beraad in een organisatie

Afronding en evaluatie

 • Wat is er geleerd?
 • Welke consequenties zijn er voor de organisatie?