ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Programma

De nieuwe professional: dilemma’s, waarden en deugden

 Ontvangst, welkom en introductie

 • Afstemming verwachtingen en gemeenschappelijk beeld van het programma. 

Inleiding en dialoog: een professional weet wel wanneer zij het goed doet

 • De spanning tussen professie en dagelijkse praktijk.
 • Eerste begripsvorming en kader voor het programma
 • De dagelijkse praktijk van de professional: keuzes maken in lastige situaties.
 • Kader van waaruit perspectieven op professie (persoonlijk, organisatie/professie, maatschappelijk) besproken kan worden.
 • Actuele teksten, tv-rapportages. Eigen ervaringen deelnemers als leidraad voor de verkenning en bespreken. Voorbeelden uit het onderwijs, de gezondheidszorg, de geüniformeerde beroepen, de financiële markten enz.

Pauze

Workshop: de kenmerken van de nieuwe professional

 • Wat maakt een professional tot professional? Kenmerken van de organisatie, kenmerken van de maatschappelijke context, kenmerken van de persoon.
 • Definiëring van de rol.

Lunch

Inleiding en dialoog: De kardinale deugden van een professional

 • Introductie op vier perspectieven op ethiek.
 • Het belang van deugden in organisaties. Wat is er voor nodig om moed te hebben, bezonnen en verstandig te handelen, rechtvaardig te zijn en zorg te hebben voor de ander.
 • Welke deugden zijn van belang en hoe kun je die bevorderen en ontwikkelen in een professionele omgeving?
 • Relatie tussen deugden, verantwoording horizontaal en verticaal (governance) en kwaliteitszorg. Verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen.

Workshop: ontwikkeling van de kardinale deugden

 • Per deugd verkennen wat het betekent om moedig te zijn, met bezonnenheid te handelen, zorgzaam te zijn en rechtvaardig te oordelen. De eigen ervaring dient als leidraad.
 • Welke voorbeelden zijn er van wat een goede professional doet?

Pauze

Deugden in ontwikkeling

 • Deugden heb je niet, je kunt ze ontwikkelen door oefening.
 • Rollenspel het deugdenplein: hoe ontwikkel je je eigen deugden en die van je omgeving?

Evaluatie

 • Vaststellen van de opbrengst.