ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Renée van der Vall

Prof. dr. Renée van der Vall is filosoof en socioloog. Ze doceeert aan de Universiteit Maastricht en is sinds 2009 bijzonder hoogleraar Kunst en Media. Haar onderzoek richt zich op kunstfilosofie en esthetica, in het bijzonder op de constructie van de toeschouwer in hedendaagse kunst en nieuwe mediakunst; op theorie en ethiek van de conservering van hedendaagse kunst en op globaliseringsprocessen in hedendaagse kunst en media. Ze was projectleider van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject Transformations in Perception and Participation: Digital Games en is nu leider van het NWO-project New Strategies in the Conservation of Contemporary Art.