ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Religie en Filosofie --  Religie in de 21ste eeuw – en hoe denken filosofen van nu daarover?

18 en 19 januari 2014

Zaterdagmorgen:

 • 9.30-10.45  Inleiding I:
  • Kennismaking, opzet en werkwijze van de opleiding
  • Filosofie en religie, een vreemde verbinding?
 • 11.15-12.30  Inleiding II:
  • Het hedendaagse debat over religie en de seculiere samenleving…
  • Charles Taylor’s knuppel in het hoenderhok: Een seculiere tijd (2007)

Zaterdagmiddag

 • 14.00-15.15  Tekstlezing in groepen
  • We lezen aan de hand van een opdracht in kleinere groepjes een tekstfragment uit 25 Eeuwen theologie of uit de aanvullende literatuur
 • 15.30-17.00  Religie onder spanning in de 21ste eeuw: een visueel en muzikaal college

 Zaterdagavond

 • 20.00-21.30  De these: lezing door de docent, gevolgd door vragen en discussie
  • De docent wordt deze avond even de debater, die de studenten met een kort en prikkelend statement aan het denken wil zetten

 Zondagmorgen

 • 9.30-10.30  College over de belangrijkste denkers en thema’s in de godsdienstfilosofie van nu
  • Dit college vervolgt het pad dat op zaterdagmorgen is uitgezet. De docent zal ingaan op diverse hoofdstukken uit de beide basisboeken
 • 11.00-12.00  Gezamenlijke workshop waarin we de schriftelijke vragen en stellingen die door de studenten kunnen worden opgesteld tijdens het weekend, behandelen. Brug naar de volgende keer
 • 12.00-12.30  Feedback op ‘t gemaakte en nieuwe huiswerk (alleen voor degenen die de hele opleiding volgen en het certificaat willen behalen)