ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Ronald Wolbink

Ronald Wolbink (1954) studeerde bedrijfskunde en volgde opleidingen op de terreinen filosofie, supervisiekunde en coachen. Hij promoveerde in 2012 op een proefschrift met als titel De coach, de begeleider van de laatste mens. Een filosofische analyse van het coachingsparadigma. Hij publiceerde artikelen en boeken over het filosoferen in organisaties, (leer)supervisie en coachen, zoals Filosoferen over management en organisatie en Problemen in organisaties. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk. Hij was werkzaam in advies- en managementfuncties in het HRM en is thans docent filosofie en ethiek in het HBO. Daarnaast heeft hij een eigen bureau voor filosofische gesprekken, supervisie en coachen.