ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Deze pagina is bedoeld voor lezers van Filosofie Magazine en bezoekers van de ISVW. Bent u relatie, student of docent van de Hogeschool Utrecht,
klik hier voor uw informatie.

Rousseau- en bildungsdag
300 jaar Rousseau, de Rousseau-opera Le devin du village en het boek En denken! Bildung voor leraren

Hogeschool UtrechtDonderdag 28 juni

Jean-Jacques RousseauTer ere van de 300e geboortedag van Jean- Jacques Rousseau wordt op 28 juni a.s. in Slot Zeist te Zeist een dag gehouden over de betekenis van Rousseau voor het onderwijs. Tevens wordt de conertante kameropera van Rousseau Le devin du village uitgevoerd. Rond de opera worden lezingen en workshops georganiseerd. Het initiatief voor deze dag is genomen door de Hogeschool Utrecht en de ISVW.

Programma

UPDATE! Er zijn extra kaarten beschikbaar voor de opera.

Kaarten voor de opera zijn €18,50. Klik op de aanmeld-button om kaarten te bestellen. Graag bij 28 juni 'Opera Le Devin du Village' kiezen.

U kunt zich aanmelden voor de hele dag, maar de onderdelen zijn ook los te volgen. De dag wordt gehouden in Slot Zeist en FIGI Zeist.

9.30 uur: ontvangst met koffie/thee in Slot Zeist

10.00 uur: Lezingen over Rousseau en onderwijs

12.30 uur: Rousseau-lunch en de Rousseau-opera Le Devin du Village 

16.30 uur: Boekpresentatie ...En denken! Bildung voor leraren.

Lezingen rondom de opera

Rousseau was een bijzondere denker die streefde naar natuurlijkheid, authenticiteit en persoonlijke vorming. Ook in het onderwijs zouden deze begrippen volgens hem centraal moeten staan. In verschillende lezingen en workshops wordt stilgestaan bij dit onderwijsideaal. Is Rousseaus onderwijs haalbaar nu de lessen steeds meer beperkt worden tot lezen, schrijven en rekenen? Deze vraag staat centraal in de lezingen die op deze dag worden gegeven.

Tijden

9.30 uur: ontvangst met koffie/thee in Slot Zeist

10.00 uur Welkomstwoord door Gerard van Stralen. Introductie in het thema: bildung

10.10 uur: Inleiding in het werk van Rousseau door Maarten Doorman

11.00 uur: Koffie-thee

11.15 uur: Tafelgesprek over de betekenis van Rousseau voor het onderwijs. Met Maarten Doorman, Joep Dohmen (hoogleraar filosofie aan Universiteit voor Humanistiek), Anouk Zuurmond (filosoof en lerarenopleider bij de vakgroep Nederlands, Instituut Archimedes) en andere vertegenwoordigers van de bildungsgedachte. Onder leiding van René Gude (directeur Internationale School voor Wijsbegeerte).

Rousseaulunch en -opera Le devin du village

Dit onderdeel van de dag vindt plaats in Figi. Prof. Maarten Doorman vertelt in welke geestestoestand Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Le devin du village schreef, waarna de opera zelf wordt uitgevoerd.

  • Première Devin du Village: 1752 in Parijs, Fontainebleau, in aanwezigheid van koning Louis XV en madame de Pompadour
  • Duur: 70 minuten
  • Datum concertante voorstelling: 
  • Plaats: FIGI te Zeist

De cast van de opera is van hoog niveau:

Marcel Rijans / Foto: P. KnappMarijje van StralenPieter HendriksDirigent Claudio RibeiroCollegium musicum

  • Marcel Reijans (tenor)
  • Marijje van Stralen (sopraan)
  • Pieter Hendriks (bas/bariton)
  • HU-koor
  • Claudio Ribeiro, klavecinist, dirigent                     
  • Barokorkest: Collegium Musicum Den Haag

Tijden

12.30 uur: Rousseau-lunch

13.45 uur: Welkom door Gerard van Stralen

14.00 uur: Introductie door Maarten Doorman op de opera

14.30 uur: Rousseau-opera Le devin du village

Boekpresentatie En denken! Bildung voor leraren

En denken! Bildung voor lerarenDe presentatie van het boek ’...En denken! Bildung voor leraren’ is tegelijkertijd de start van bildung als profileringsthema van de faculteit educatie van Hogeschool Utrecht. De directie van de faculteit educatie wil dit moment graag samen met studenten, alumni, medewerkers en oud-medewerkers en relaties van de faculteit educatie van Hogeschool Utrecht beleven en nodigt u daarom van harte uit.

Alle bezoekers van de boekpresentatie ontvangen een exemplaar van het boek (408 pagina’s, ISVW uitgevers 2012 t.w.v. € 29,95). Het boek bevat bijdragen van onder meer Peter Sloterdijk, René Gude, Daan Roovers, Désanne van Brederode, Manon Uphoff en vele andere prominente cultuurdragers. Lees meer over het boek.

Tijden

16.30 uur: Voorwoord door Dick de Wolff

16.40 uur: Inhoudelijke toelichting door René Gude en Gerard van Stralen.

16.50 uur: Overhandiging eerste exemplaar

Toegang

UPDATE! Er zijn extra kaarten beschikbaar voor de opera.

Kaarten voor de opera zijn €18,50. Klik op de aanmeld-button om kaarten te bestellen. Graag bij 28 juni 'Opera Le Devin du Village' kiezen.

U kunt ook de gehele Rousseaudag of - middag bijwonen. Kies in dat geval voor Rousseaudag of Rousseaumiddag op 28 juni.

Aanmelden

U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 033-4650700

 

Locatie

FIGI Zeist
Het Rond 2
3701 HS Zeist

Klik hier voor uw routebeschrijving

 

De Rousseau-dag is mede mogelijk gemaakt door:

 

Hogeschool Utrecht

Draaijer en Partners

 

ISVW uitgevers