ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Sokrates en sokratische gesprekken

Let op:  inschrijven voor deze dag is niet meer mogelijk. We zijn volgeboekt!

Zaterdag 24 september 2011 10.30-17.00 uurSokrates

Algemene inleiding. Kennismaking met Socrates en socratische gespreksvoering.

Docent: Miriam van Reijen, met medewerking van socratische gespreksleiders. (o.a. Hans Bolten, Loes de Jong)

Met Socrates kwam er aandacht voor de mens, voor het alledaagse leven en voor de rol van het kritische, vragende denken, in het kader van zelfkennis en geluk in de filosofie. Socrates is het grote voorbeeld van de kunst om filosofie in de praktijk brengen, ook al wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Onder andere wordt aandacht besteed aan een filosofische houding, de invloed van taal, de aard van filosofische vragen en de basiskenmerken van een socratisch gesprek. Er wordt in drietallen en groepen van 6 geoefend in luisteren, open vragen stellen, een filosofische vraag stellen en herkennen en eigen en andermans voorbeelden toetsen aan de criteria voor een socratisch gesprek.

Toegang en aanmelden

Deze dag maakt deel uit van de Basisopleiding Filosofie in de Praktijk en is (wegens dreigende overboeking) niet meer los te volgen. U kunt deze dag alleen nog bijwonen indien u zich inschrijft voor de hele basisopleiding.

Klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
-  U treft hier ook het mailadres van uw docenten