ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Sokratische gesprekken

Zaterdag 22 en zondag 23 oktober.

Aanvang za. 10.30 -einde zo 13.30 uur met afsluitende lunch.

Docent: Hans Bolten en Wieger van Dalen

SokratesHet Socratisch gesprek is een oefening in denken en het precies formuleren van je gedachten. Onder deskundige leiding zoekt de groep het antwoord op een uitgangsvraag die het hele weekend centraal staat. Het antwoord wordt gezocht door een nauwgezet onderzoek van een concreet voorbeeld, afkomstig uit de ervaring van een van de deelnemers. Zo wordt vermeden dat er hypothetische en abstracte discussies ontstaan. De deelnemers onderzoeken op een dialogische manier wat zij denken over de kwestie en toetsen die opvattingen vervolgens aan elkaar. De nadruk ligt op het bereiken van gezamenlijk inzicht, niet op het anderen overtuigen van het eigen gelijk. De ISVW biedt u de mogelijkheid om u een weekend lang te trainen in socratische deugden: het zorgvuldig formuleren van uw gedachten, uitstel van oordeel, geduld, inleven in de ander, goed luisteren, samenvatten, wederzijds begrip en het bereiken van consensus.

De docenten:

Hans BoltenHans Bolten is filosoof (UVA) en werkt als trainer socratische vaardigheden en moreel beraad in organisaties en opleidingen. Hij werkt vanuit zijn eigen buro, zie www.boltentraining.nl, daarnaast is hij als lecturer verbonden aan de MBA Sportmanagement van de WagnerGroup en Nyenrode Business Universiteit.


Wieger van DalenIr. Wieger van Dalen (1966) begeleidt socratische gesprekken, doceert beroepsethiek aan de afdeling Accountancy en Bedrijfseconomie van de Hogeschool Windesheim, en traint integriteit in organisaties in allerlei vormen en maten. 

 

Toegang:

Arrangement 1: €  244,- (conferentie, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner). Voor leden van de VFP: € 223,-
Arrangement 2: € 289,- (arrangement 1 + standaard hotelkamer en ontbijt). Voor leden van de VFP: € 263,-. 

klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.

U kunt uw arrangement upgraden naar een comfortkamer in onze nieuwe hotelvleugel tegen € 17,50 per nacht.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)