ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Sokratische gesprekken

1-5 augustus
Gespreksleiders: Loes de Jong & Sandra Aerts

SokratesAls we Plato mogen geloven bestookte de filosoof Sokrates op de agora de Atheners te pas en te onpas met vragen, totdat zij in hun eigen woorden verstrikt raakten. 2500 jaar na dato is het Sokratisch gesprek nog steeds de methode om je eigen ervaring te onderzoeken en scherpe filosofie te bedrijven.
Het Sokratisch gesprek is een oefening in denken, goed luisteren, samenvatten, inleven, vragen stellen, geduld betrachten en het precies formuleren van je gedachten. Onder deskundige leiding probeert een groep het antwoord te vinden op een uitgangsvraag die aan het begin in overleg met alle groepsleden wordt geformuleerd rond een bepaald thema.
Het uitgangspunt bij het onderzoek is steeds: zelfstandig, d.w.z. zonder een beroep te doen op autoriteiten, nadenken over de eigen ervaring. Een Sokratisch gesprek is geen debat, maar een gezamenlijk dialogisch onderzoek, een poging om een echt gemeenschappelijk denkproces vorm te geven waarin recht wordt gedaan aan ieders inbreng.
De cursus is bedoeld voor iedereen die aan den lijve wil ondervinden waar een goed gesprek toe kan leiden. Bovendien is een oefening in de ‘Sokratische deugden’ vruchtbaar voor een ieder die (in zijn of haar professionele activiteit) regelmatig betrokken is in communicatie over lastig grijpbare problemen. Er worden groepen gevormd, die onder leiding van een vaste gespreksleider staan. De gespreksthema’s worden bepaald in samenspraak met de deelnemers.

Personalia

Loes de JongLoes de Jong studeerde filosofie aan de Universiteit van Utrecht en de VU en volgde daarna een postacademische opleiding "Training en coaching". Zij werkt als socratisch gespreksleider, trainer, adviseur en coach in organi-saties op het snijvlak van politiek, overheidsbeleid en belangenbehartiging. Ze is politiek actief geweest als lid van de stadsdeelraad Amsterdam Centrum. (www.loesdejong.nl)

Sandra AertsSandra Aerts volde een training Sokratische gespreksleider bij Kristof van Rossem en Hans Bolten. Ze werkt op het grensvlak van literatuur en filosofie. Ze studeerde filosofie in Leuven en literatuur in Antwerpen. Ze stichtte het filosofische café in Antwerpen en is daar een van de vaste begeleiders.

Aanmelden 

Een week bij de ISVW verblijven is een feest. U krijgt de beste docenten, heerlijke maaltijden, ontmoet geestverwanten en kunt wandelen in de uitgestrekte bossen rond de ISVW. De week begint op maandag 10.30 uur en eindigt op vrijdag om 13.30 uur. Voor een summerschool met overnachtingen bedragen de kosten € 760,- (inclusief cursus, koffie/thee, lunchbuffetten en diners + eenpersoonskamer & ontbijtbuffet). Voor een week zonder overnachtingen betaalt u € 600,- . Drankjes aan de bar zijn tijdens de Summerschools van het huis! (Programma's zijn onder voorbehoud van wijzigingen).

Upgraden naar een luxe kamer in de nieuwe hotelvleugel (met o.a flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 20,- per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.  

Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)