ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Sokratische gesprekken

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober | Aanvang za. 10.30 -einde zo 13.30 uur

Docenten: Hans Bolten en Jos Delnoij

Het Socratisch gesprek is een oefening in denken en het precies formuleren van je gedachten. Onder deskundige leiding zoekt de groep het antwoord op een uitgangsvraag die het hele weekend centraal staat. Het antwoord wordt gezocht door een nauwgezet onderzoek van een concreet voorbeeld, afkomstig uit de ervaring van een van de deelnemers. Zo wordt vermeden dat er hypothetische en abstracte discussies ontstaan. De deelnemers onderzoeken op een dialogische manier wat zij denken over de kwestie en toetsen die opvattingen vervolgens aan elkaar. De nadruk ligt op het bereiken van gezamenlijk inzicht, niet op het anderen overtuigen van het eigen gelijk. De ISVW biedt u de mogelijkheid om u een weekend lang te trainen in socratische deugden: het zorgvuldig formuleren van uw gedachten, uitstel van oordeel, geduld, inleven in de ander, goed luisteren, samenvatten, wederzijds begrip en het bereiken van consensus.

De docenten:

Hans BoltenHet Socratisch gesprekHans Bolten is filosoof en werkt als trainer en ontwikkelaar op het gebied van integriteit in organisaties. Bolten is verbonden aan Nyenrode Business University.

Jos Delnoij is filosoof en medeauteur van Het Socratisch gesprek.

Toegang:

 Arrangement 1: €  244,- (conferentie, koffie/thee, 2 x lunchbuffet, diner). Voor leden van de VFP: € 223,- Arrangement 2: € 289,- (arrangement 1 + hotelkamer en ontbijt). Voor leden van de VFP: € 263,-. 

Aanmelden