ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Sokratische gespreksvoering en sokratische café’s

cafeZaterdag 20 april 2013

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

Docent: Miriam van Reijen

De sokratische houding en de sokratische methode maken meer dan ooit school op allerlei gebieden van het leven en van de samenleving: in het filosoferen met kinderen, in het beroepsonderwijs, in organisaties, in het coachen, en in filosofische café’s. In deze bijeenkomst gaan we verder op de basis die in de eerste bijeenkomst is gelegd. De verschillende concrete toepassingen van sokratische gespreksvoering worden besproken en geoefend, en in het middagprogramma vindt een sokratisch democratisch café filo plaats.

 

Terug