ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Spinoza

Voor en tegen door de eeuwen heen

In samenwerking met de Vereniging Het Spinozahuis

Docenten: o.a. prof.dr. Wiep van Bunge, dr. Henri Krop en dr. David Wertheim

Maandag 26 juli – vrijdag 30 juli 2010
Aanvang 10.30 uur, einde 13.30 uur

De filosofie van Spinoza is door de eeuwen heen op heel verschillende Spinozamanierenuitgelegd, en steeds gaf zijn werk aanleiding tot grote verschillen van inzicht en tot felle polemieken tussen bewonderaars en critici.

In deze cursus worden de belangrijkste periodes en personages in de receptie van Spinoza behandeld. Aan bod komen onder anderen de vroege Nederlandse volgelingen én hun tegenstanders in de 17e eeuw en in het begin van de 18e eeuw, waaronder Adriaen Koerbagh, Johannes Bredenburg en Christophorus Wittichius. Ook de Duitse 'Pantheismusstreit' in de tweede helft van de 18e eeuw, waarin Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn en Friedrich Heinrich Jacobi zich mengden, wordt belicht. Aan het einde van de 19e eeuw beleefde het spinozisme een bloeiperiode in Nederland, die ook sporen naliet in de literatuur zoals bij de Tachtigers.

Voor wat betreft Frankrijk komt zowel het 18e eeuwse materialisme van onder andere Denis Diderot en Julien Offroy de la Mettrie aan bod als de Franse receptie in de tweede helft van de 20ste eeuw bij Louis Althusser, Gilles Deleuze en Alexandre Matheron. Tot slot wordt aandacht besteed aan de Joodse receptie aan het begin van de 20ste eeuw.

Kosten

Arrangement 1: € 602,25 € 547,50 (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes)

Arrangement 2: € 760,65 € 691,50 (arrangement 1 + éénpersoonskamer & ontbijtbuffet)

Leden van de Spinozavereniging betalen € 650,00 voor arrangement 2 (niet i.c.m. andere kortingen).

En de drankjes aan de bar zijn van het huis!

Vrienden krijgen korting

AANMELDEN

 Personalia

Prof.dr. Wiep van Bunge is als hoogleraar geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dr. Henri Krop is als universitair docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde op de status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus.