ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Plato

Frans de Haas

Plato - Frans de Haas€49,95 | 6 audio-cd’s in luxe slipcase | ISBN: 978-94-91224-17-1 | NUR: 077 | datum nog niet bekend

De hele geschiedenis van de filosofie is niet meer dan een voetnoot bij Plato. Met zijn leraar Sokrates en zijn leerling Aristoteles behoorde Plato (427-347 voor Chr.) tot de grote drie van het klassieke denken. In dit college behandelt Frans de Haas niet alleen de persoon Plato en de door hem opgerichte Atheense Academie, het eerste instituut voor hoger onderwijs in de westerse cultuur, maar gaat hij ook uitgebreid in op Plato’s opvattingen over de ziel, de politiek, vriendschap en liefde en hoe deze zich verspreidden in de westerse cultuur. Vooral de Ideeënleer bleek invloedrijk.

  • Plato’s leven, leer en werken uitgelegd door dé Plato-kenner

Prof.dr. Frans A.J. de Haas (1963) studeerde klassieke talen in Leiden, waar hij ook het doctoraat behaalde in de Antieke Wijsbegeerte. Hij werkte een jaar als gast onderzoeker aan het Institute of Classical Studies (London) op een beurs van de Niels Stensen Stichting. Sinds 2003 is hij hoogleraar in
de Antieke- en Middeleeuwse Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden.

 

Sprekende denkers

Sprekende denkersIn de nieuwe reeks Sprekende denkers bespreken Nederlands bekendste denkers het leven en werk van ’s werelds grootste en belangrijkste filosofen. Van Aristoteles tot Kant en van Augustinus tot Hannah Arendt. Maar ook onze eigen Nederlandse filosofen ontbreken niet. Wie waren deze filosofen en hoe zag de wereld er in hun tijd uit? Waarom bleken juist zij van belang en wat is de betekenis van hun denkbeelden voor ons vandaag de dag? 

Elke cd-box heeft een vaste opbouw, waarbij eerst de denker wordt voorgesteld en de luisteraar vervolgens wordt meegenomen naar het hart van het werk van de denker, om te eindigen met een analyse van de betekenis van de denker toen en nu.  Met het beluisteren van sprekende denkers maakt de luisteraar een reis door twee millennia filosofie onder begeleiding van een expert.