ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Stand-up philosophy met René Gude

René Gude verzorgt vijf stand-up filosofie bijeenkomsten, waarin hij de vragen van het publiek met het publiek bespreekt volgens de methode van de appreciative inquiry. Bij aanvang beantwoordt hij alle mogelijke vragen naar eer en geweten. Uit dat wat aan de orde komt, kiest het publiek een onderwerp dat tijdens een appreciative inquiry nader wordt uitgewerkt. Hierbij probeert iedereen het standpunt dat men intuïtief afwijst, zo sterk mogelijk te maken. Welke argumenten pleiten voor het betwiste standpunt? Door deze argumenten te benoemen en serieus te overwegen, voorkomt men een te gemakkelijk ‘nee’. Tot slot worden de argumenten door de bezoekers gepresenteerd aan de Denker des Vaderlands die ze ter plekke weegt. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagnamiddagen en zaterdagochtenden op de volgende data: 

23/24 augustus 2013 
4/5 oktober 2013
1/2 november 2013
27/28 december 2013 
24/25 januari 2014.

 

Toegang en aanmelden

Arrangement 1: € 112,- (incl. lunchbuffet, koffie/thee en diner met wijn).
Arrangement 2: € 157,- (arr. 1 + standaard hotelkamer en ontbijt).

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.