ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Praktische filosofie: stoïcijnse levenskunst

Zondag 19 februari 2012, 10.30-17.00 uur

EpictetusDocent: Miriam van Reijen

Leer jezelf de stoïcijnse levenskunst aan.

De stoïcijnse filosofen (Epictetus, Seneca) gaan ervan uit dat niet effectieve en lastige emoties ontstaan door eigen irrationele gedachten. In de 20e eeuw werd op basis van deze filosofie de Rationeel –Emotieve Training ontwikkeld die in de filosofische praktijk weer kan worden uitgevoerd vanuit de oorspronkelijke radicaal-filosofische uitgangspunten. Aan de hand van teksten van Epictetus en Seneca wordt deze stoïcijnse visie op de verhouding denken en voelen in het algemeen uitgelegd, waarbij ook het verschil tussen filosofie en psychologie/therapie ter sprake komt. Belangrijk daarbij is het verschil tussen de rationaliteitscriteria van de RET en de filosofische idee van waarheid of rationaliteit. Epictetus’ teksten over angst en onmacht, en Seneca’s opvattingen over woede vormen de basis voor het oefenen met eigen concrete voorbeelden en situaties. Deze dag is tevens te volgen in het kader van de basisopleiding Filosofie in de praktijk. 

Miriam van Reijen

Dr. Miriam van Reijen was jarenlang docent filosofie aan de Universiteit van Nijmegen en tot voor kort aan Avans Hogeschool te Breda. Ze geeft HOVO-cursussen aan de Universiteit van Tilburg en lezingen, workshops en cursussen. Ze publiceerde verschillende boeken over praktische filosofie, met name over emoties en over Spinoza. Lees hier  uitgebreidere biografische gegevens en een interview met Miriam van Reijen.

Doel: ervaring opdoen met de stoïcijnse levenskunst. (Deze los te volgen dag maakt deel uit van de basisopleiding Filosofie in de praktijk. Meer info op isvw.nl).

 Programma

10.00 -  10.30 Inloop

10.30 – 11.30 Inleiding op de theorie, filosofen en de praktijk van de dag.

11.30 -  11.45 Koffiepauze

11.45 – 12.30 Verdere uitleg en voorbereidende oefeningen.

12.30-14.00    Lunch

14.00 ─ 15.30 Nabespreken van de voorbereidende oefeningen, verdieping van de theorie en verdere uitleg van de methodiek/praktijk.

15.30 -  15.45  Koffiepauze

15.45 – 17.15  Oefening

17.15 – 17.30 Nabespreken van de oefening

vanaf 17.30 Welkom aan de bar

Aanmelden

Toegang: € 105,- (opleidingsdag, lunchbuffet, koffie/thee en reader). NB deze dag kan worden gevolgd in het kader van de basisopleiding Filosofie in de praktijk.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.)