ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Over de democratie in Amerika

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Aanvang zaterdag 10.30 uur. Einde zondag 12.30 met afsluitende lunch.

Alexis de Tocqueville (1805-1859) wordt door velen beschouwd als de grootste politieke filosoof na Machiavelli. Hij staat bekend als theoreticus van de democratie en vroege criticus van de moderne massacultuur. Zijn magnum opus Over de democratie in Amerika is gebaseerd op een grote rondreis die Tocqueville maakte in 1831-1832. In de Nieuwe Wereld trof hij een samenleving aan die, meer dan de Europese, gelijkheid en individuele vrijheid met elkaar wist te combineren.

Prof. Andreas Kinneging, prof. Frank Ankersmit, Albert Jan Kruiter en prof. Patrick Stouthuyzen laten zien wat de waarde is van Tocquevilles observaties. Tocquevilles analyses van de democratische mens en instituties zijn zo beeldend en visionair dat ze vele aanknopingspunten bieden voor de lezer van nu. Hij heeft een scherp oog voor zowel de sterke punten als de gevaren van de democratie. ‘Ik erken dat ik in Amerika meer dan Amerika heb gezien; ik heb er een beeld gezocht van de democratie zelf, van haar neigingen, van haar karakter, van haar vooroordelen, van haar passies; ik heb haar willen leren kennen, al was het maar om althans te weten wat wij van haar moesten verwachten of vrezen.’

Frank AnkersmitProf.dr. Frank Ankersmit is hoogleraar intellec­tuele geschiedenis en historische theory aan de Rijksuniversiteit Groningen; Hij is tevens lid van Koninklijke Nederlandse Academie van wetenschappen (KNAW).

Andreas Kinneging

Prof. dr. Andreas Kinneging (1962) is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Met Geografie van goed en kwaad (2005) won hij de Socrates Wisselbeker voor ‘het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek’. Hij schreef de inleiding bij de vertaling (door Hessel Daalder en Steven Van Luchene) van Over de democratie in Amerika.

Mild despotismeAlbert Jan Kruiter (1976) promoveerde onlangs aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg op de proefschrifteditie van dit boek, Mild despotisme in Nederland? Momenteel is hij zelfstandig onderzoeker. Lees hier een interview met Kruiter dat in de Groene Amsterdammer verscheen. Zie hier een interview in Trouw. 

Patrick StouthuysenProf.dr. Patrick Stouthuyzen is hoogleraar politieke wetenschappen  aan de VU-Brussel. Hij onderwijst politieke ideologie, hedendaags politiek denken en politiek van Frankrijk, Duitsland, en Groot-Brittannië. Zijn onderzoek is gericht op political liberalisme, verhouding kerk-staat en gemeentelijk beleid. Bij de VUB-press publiceerde hij onder meer: De Vierde Weg: Links-liberalisme als traditie en oriëntatiepunt, (2001), Stadslucht maakt vrij. Liberalisme en stedelijk beleid, Brussel (2005) The State of the City. The City is the State, (2007).

Coen BrummerCoen Brummer (1986) studeerde af in politieke geschiedenis met een scriptie over armoede en democratie in de negentiende-eeuwse filosofie van Tocqueville, Thorbecke, Mill en Proudhon. Momenteel studeert hij wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Utrecht.

Programma

Zaterdag 8 oktober

10.30 uur:  Patrick Stouthuysen over het leven van Tocqueville, korte impressie van zijn ideeën, en de culturele, politieke, filosofische achtergrond.

11.15 uur Koffie/thee

11.30 Andreas Kinneging over Tocqueville's Over Democratie in Amerika.

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Albert Jan Kruiter over Tocqueville en de Abwz. Een casus over staatsbemoeienis.

15.15 uur: Koffie/thee

15.30 uur: Coen Brummer over Tocqueville en het pauperisme

16.45 uur: Bar

18.00 uur: Diner

20.00 uur: Publieksgesprek over de vraag of staat een moloch is geworden.

 

Zondag 9 oktober:

9.30 uur: Frank Ankersmit over Tocqueville en representatie.

10.30 uur: koffie thee

10.45 uur: paneldebat met Frank Ankersmit, Patrick Stouthuysen, Andreas Kinneging en Albert Jan Kruiter

12.30 uur: lunch en einde

Toegang

Over de democratie in AmerikaArrangement 1: € 308,50 (conferentie, 2 x lunchbuffet, koffie/thee, 1 x diner en het boek Over de democratie in Amerika t.w.v. € 64,50.)
Arrangement 2: € 353,50 (arrangement 1 + standaard hotelkamer en onbijt).

Klik hier om aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus kiezen.

U kunt uw arrangement upgraden een comfortkamer in onze nieuwe hotelvleugel tegen € 17,50 per nacht.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- U treft hier ook het mailadres van uw docenten