ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

De Tweede wereldoorlog in Nederland verteld door de beste historici

Zaterdag 19 en zondag 20 maart 2011
Aanvang za. 10.30 uur- einde zo. 17.20 uur.

Hoogleraren van o.a. het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie beschrijven dit weekend de tweede wereldoorlog in Nederland. Prof.dr. Herman Amersfoort gaat in op de Duitse inval in meidagen, met o.m. de aanloop naar de invasie, de eerste chaotische dagen daarna tot aan de capitulatie. Prof.dr. Peter Romijn behandelt het Duitse bestuur in Nederland, de Nederlandse ambtenarij onder de Duitse bezetter en de regering en koningin in ballingschap. Prof.dr. Johan Houwink ten Cate behandelt alle aspecten van de Jodenvervolging, zoals de in- en uitvoering, de gevolgen en hoe dat in Nederland anders was dan in de andere Europese landen. Prof.dr. Hein Klemann zal uitgebreid ingaan op de economie tijdens de oorlogsjaren, welke cijfers uit die tijd bekend zijn, hoe deze geïnterpreteerd moeten worden en welke conclusies we daar uit kunnen trekken. Prof.dr. Marjan Schwegman behandelt alle aspecten van het verzet in Nederland tijdens deze periode, o.m. hoe en waar de verschillende verzetsgroepen zich ontwikkelden, hoe ze georganiseerd waren en de tegenmaatregelen van de Duitsers. Prof.dr. Hans Blom sluit af met een terugblik op de bevrijding en op ‘de oorlog na de oorlog’: wat heeft deze periode betekend voor het Nederland na de oorlog en wat zien we daarvan terug in de huidige tijd. Zie onze site (isvw.nl) voor meer informatie over de sprekers.

De lezingen worden opgenomen en zullen door Luisterwijs als luistercollege worden uitgebracht. Maar u kunt erbij zijn.

Doel: ontdek alle facetten van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

 

Toegang:

Klik hier om u aan te melden: AANMELDEN. In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Toegang: Arrangement 1: € 279,50 (cursus, koffie/thee, 2x lunchbuffet, diner incl. 2 drankjes) Voor lezers van Historisch Nieuwsblad: € 238,- Arrangement 2: € 319,50 (arrangement 1 +eigen hotelkamer en ontbijtbuffet). Voor lezers van Historisch Nieuwsblad: € 278,-.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Forum. Hier kunt u voor, tijdens en na de bijeenkomst ervaringen uitwisselen met medecursisten. U treft hier ook het mailadres van uw docenten.

 

Historisch NieuwsbladDit weekend is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Luisterwijs en de ISVW. De colleges worden opgenomen en als luistercollege uitgebracht door Luisterwijs.Luisterwijs

 

 

 

Dit weekend geeft u een compleet beeld geven van alle facetten die van belang zijn geweest voor deze belangrijke periode uit de Nederlandse geschiedenis.

Programma

Zaterdag 19 maart

9.45                Ontvangst met thee/koffie

10.30              Introductie Frans Smits (hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad en uitleg van Lennie Rodill over opname voor Luisterbox.

10.45               Herman Amersfoort gaat in op de Duitse inval in die meidagen van 1940: v.a. de aanloop naar de invasie, de eerste chaotische dagen daarna tot aan de capitulatie.

11.25              Koffie/theepauze

11.45              2e deel Herman Amersfoort

12.35              Lunch

14.00              Hein Klemann zal uitgebreid ingaan op de economie voorafgaande en tijdens de oorlogsjaren, welke cijfers uit die tijd bekend zijn, hoe deze geïnterpreteerd moeten worden.

14.40              Koffie/theepauze

15.00              2e deel Hein Klemann

16.00              Koffie/theepauze

16.20              Johannes Houwink ten Cate behandelt alle aspecten van de Jodenvervolging.

17.00               Borrel

18.00               Diner

20.00              2e deel Johannes Houwink ten Cate.

 

Zondag 20 maart

Vanaf 7.30      Ontbijt 

9.00                Thee/koffie

9.45                Introductie (voor het geval er toehoorders zijn die alleen vandaag komen)

10.00              Peter Romijn behandelt het Duitse bestuur in Nederland, de Nederlandse ambtenarij onder de Duitse bezetter en de regering en koningin in ballingschap.

10.40              Koffie/theepauze

11.00              2e deel Peter Romijn

12.00              Lunch

13.00              Marjan Schwegman behandelt alle aspecten van het verzet in Nederland tijdens deze periode

13.40              Koffie/theepauze

14.00              2e deel Marjan Schwegman

15.00              Koffie/theepauze

15.20              Hans Blom sluit af met een terugblik op de bevrijding en op ‘de oorlog na de oorlog’

16.00              Koffie/theepauze

16.20               2e deel Hans Blom

17.20               Borrel 

Docenten

Herman Amersfoort (1951) studeerde geschiedenis in Leiden en promoveerde in 1988 aan die universteit op een studie naar het leger van koning Willem I. Hij publiceerde vooral over de geschiedenis van het Nederlandse dienstplichtstelsel, het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Hij was van 1977 tot 2005 werkzaam op het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis in Den Haag en is sindsdien als hoogleraar militaire geschiedenis verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Tevens is hij sinds 1994 hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Zijn belangrijkste publicaties zijn Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied (samen met Piet Kamphuis), voor het eerst verschenen in 1990 (herdrukt in 2005) en in het Engels verschenen in 2010, en 'Ik had mijn Roode-Kruis band afgedaan' Oorlogsrecht en gedragingen van Nederlandse en Duitse militairen in gevecht, mei 1940 uit 2005. Momenteel richt zijn onderzoek zich op de Nederlandse militaire geschiedenis tussen de twee wereldoorlogen. Recent publiceerde hij daarover samen met Wim Klinkert Small Powers in the Age of Total War, 1900-1940 (2011).

Prof.dr. Peter Romijn (1955) is als historicus hoofd van de afdeling Onderzoek van het NIOD en daarnaast hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde eerder over onder meer de naoorlogse berechting van collaborateurs en over de geschiedenis van de joden in Nederland.

Prof.dr. Johannes Houwink ten Cate studeerde hedendaagse en sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1985 is hij als onderzoeker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Zijn onderzoeksinteresse is de Jodenvervolging in de bezette Nederlandse gebieden en daarbuiten.

Prof.dr. Hein Klemann studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoogleraar geschiedenis van de Industriële Samenlevingen, in het bijzonder de sociale en economische aspecten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is hij vanaf 2004 Honorary senior research fellow bij het NIOD

Prof. dr. Marjan Schwegman studeerde Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.  Sinds 2007 is zij directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en sinds datzelfde jaar hoogleraar Politiek en Cultuur in de lange twintigste eeuw aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Prof.dr. Hans Blom studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Van 1996-2007 was hij directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Hij is een autoriteit op het gebied van de bezettingstijd in Nederland en was eindverantwoordelijk voor het onderzoeksrapport over Srebrenica (2002)