ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Francis Fukuyama hield 1e Frederik van Eedenlezing

De eerste ISVW-Frederik van Eeden-lezing is op 14 september 2010 gehouden door de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama (1952). Fukuyama is een van de toonaangevende denkers van deze tijd.

HEEFT U DE BIJEENKOMST BEZOCHT? GA NAAR DE BESLOTEN BEZOEKERSSITE

 

Francis Fukuyama, 1st ISVW Frederik van Eeden lecture (14 sept. 2010) from ISVW on Vimeo.

 

Francis Fukuyama (Internationale SChool voor Wijsbegeerte Frederik van Eedenlezing. Foto door Ronald Hoeben)

 

 

 

 

ISVW-Frederik van Eedenlezing logo

Tekening van bezoeker 1e Van Eedenlezing

 Tekening door een bezoeker gemaakt.

René Gude & Francis Fukuyama (ISVW 2010)

René Gude, directeur ISVW, en Francis Fukuyama

De pers over de bijeenkomst:  

Vrij Nederland

That's us - Not.

Door Sander Pleij / 14 september 2010

'Francis Fukuyama is best te spreken over de Hollanders: meer dan andere Europeanen lezen ze boeken en staan ze open voor nieuwe ideeën. (...) Op de heldere Frederik van Eeden-lezing die Fukuyama vanmiddag gaf aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden, vertelde hij dat Amerika en Holland al een jaar of vijftien gelijk opgaan: problemen met immigratie en een sterk gepolariseerde politiek leidden tot een afbrokkelend social capital. (Fukuyama: ‘Links en rechts hadden vroeger verschillende visies, nu hebben ze verschillende feiten.’)'

Lees verder op de VN-site

 

Trouw

15 sept. 2010

'Schrijver Frederik van Eeden (1860-1932) initieerde de kolonie Walden, waar privébezit werd afgezworen. De kolonie viel uiteen. Een ander geesteskind niet: de Internationale School voor Wijsbegeerte, gesticht tijdens de Eerste Wereldoorlog, om het gesprek tussen mensen van verschillende denkrichtingen te stimuleren. Op zijn 150ste geboortedag hield de ISVW de eerste Frederik van Eeden Lezing.'

Lees verder...

Reformatorisch dagbladFukuyama: Burgerschap helpt tegen de polarisatie

15-09-2010 08:38 | Ab Jansen |

'LEUSDEN – De etnische en religieuze lappendeken die Nederland heet hoeft niet te ontaarden in verdere polarisatie, vindt de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama. Hij bepleit een soort ”civic religion” die herenigt en verbroedert.

Francis Fukuyama was dinsdagmiddag te gast op de Internationale School voor Wijsbegeerte 
in Leusden, waar hij de eerste Frederik van Eedenlezing hield. Fukuyama werd eind jaren tachtig bekend met zijn boek ”Het einde van de geschiedenis”. Daarin beschrijft hij de superioriteit van de liberale democratie gekoppeld aan het vrijemarktdenken (westers kapitalisme).'

Lees verder...

Over Francis Fukuyama

Westerse politici en ondernemers kijken met toenemende interesse naar het autoritaire kapitalisme in Singapore en China. Daar realiseren overheid en bedrijfsleven – beide topdown georganiseerd – gezamenlijk een economische groei die het oude Europa vermoedelijk nooit meer zal evenaren. Moeten wij onze koers niet wijzigen? Zijn ‘liberale democratie’, ‘platte organisatie’ en  onderhandelingshuishouding’ nog wel geschikte richtinggevende idealen? Is de wereld wellicht te groot geworden voor een overlegcultuur? Is Nederland uitgepolderd? Kost de democratie in gezinnen, op universiteiten, in bedrijven en misschien zelf in de landelijke politiek langzamerhand niet meer dan het oplevert? Wordt het niet tijd voor een nieuwe vorm van leiderschap die de uitdagingen van deze tijd aankan? Is het niet naïef en zelfs onverantwoordelijk om vast te houden aan idealen van autonomie en vrijheid?

Francis Fukuyama wordt tot de naïevelingen gerekend. In zijn beroemde artikel ‘The end of History’ dat enkele maanden voor de val van de Berlijnse muur verscheen, stelde hij dat de westerse liberale democratie een niet te overtreffen bestuursmodel biedt. De combinatie van ‘niet te veel overheid’ en ‘zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij ondernemers en privé-personen’ is het meest effectief gebleken voor economische continuïteit en handhaving van vrede. De liberale democratie – de overlegcultuur in breedste zin – is historisch gezien het beste richtinggevende ideaal voor gezin, onderneming en staat.

Dat zijn straffe beweringen, maar Fukuyama houdt er in 2010 nog onverkort aan vast, ook al lijken de autoritaire Aziatische economieën ons links in te halen. Er is vertrouwen nodig om de liberale democratie in stand te houden. In tijden van globalisering, onzekerheid over de positie in de wereldeconomie ontstaat gemakkelijk onvrede over een zwakke overheid en cynisme over de overlegcultuur. Teruggrijpen naar hiërarchie en autoriteit kan effectiever lijken dan het organiseren van vertrouwen. We hebben veel te verliezen volgens Fukuyama. Er moet onvermoeibaar verder gewerkt worden bestendiging en verbetering van het onderlinge vertrouwen. Privé-personen en bedrijven spelen daarbij een initiërende rol. Leven wij in een vermoeide democratie die haar voorbeeldige bestuursmodel zomaar te grabbel gooit? Het is werkelijk aan ons. Fukuyama houdt ons onverbiddelijk een spiegel voor.

De Frederik van Eeden-lezing

‘Het beloofde land lag verder dan ik dacht,’ mijmerde Frederik van Eeden aan het eind van zijn leven. Rond 1900, een tijd van grote maatschappelijke onrust en globalisering, stak hij veel veel energie in sociale experimenten. De kolonie Walden in Bussum is het beroemdste experiment. De Internationale School voor Wijsbegeerte is minder bekend, maar wel het meest duurzaam gebleken. Beide projecten waren gebaseerd op de vaste overtuiging dat de verstandhouding tussen mensen kan worden verbeterd door overleg en inlevingsvermogen. Democratie is beschaving, autoritaire hiërarchie is een lapmiddel als dat niet lukt. Naïef? De jaarlijkse Frederik van Eedenlezing – ingesteld op zijn 150ste geboortedag – laat realisten aan het woord die menen dat het open gesprek de meest fundamentele voorwaarde is stabiele politiek en duurzame economie. Dit jaar: Francis Fukuyama.