ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Versterken ethische commissies 

Inleiding

Veel organisaties en instellingen hebben een commissie die vraagstukken op het gebied van ethiek behandelt.
De ISVW levert een gedegen professionalisering en advies over de werkwijze (niet over de in behandeling zijnde cases uiteraard) en de relatie met de andere betrokkenen binnen en buiten de organisatie.
Dit gebeurt in company en op basis van de actuele vraag van de organisatie.
Een onafhankelijke filosofische blik op de werkwijze van de commissie verhoogt de kwaliteit van de analyses, de rapportage en de uiteindelijke besluitvorming en bevordert de acceptatie van het uiteindelijk uitgebrachte advies.
Gezien de vertrouwelijkheid wordt een dergelijk traject alleen in company aangeboden.

Doelgroep

Leden van ethische commissies, beroepscommissies.

Doelen en resultaten

  • De deelnemers hebben na afloop een beter zicht op de achterliggende filosofische kaders
  • De deelnemers kunnen verschillende soorten argumenten herkennen, gebruiken en afwegen
  • De deelnemers hebben een breder repertoire aan analyse instrumentarium en argumentatie
  • De deelnemers kunnen een overwogen, gemotiveerde en transparant te communiceren afweging maken tussen de verschillende argumenten en overwegingen die leiden tot een advies of oordeel
  •  

Duur

Afhankelijk van de vraag en de werkwijze 

Locatie

ISVW of eigen locatie 

Programma en werkwijze

Het programma is een samenspel van advies en training en kan bestaan uit individuele consultaties en groepsbijeenkomsten. Voorafgaand wordt een intensieve voorbereiding en intake gedaan om te borgen dat er een gezamenlijk en gedragen beeld van het programma is.
De te behandelen kennis/theorie zal voornamelijk filosofisch van aard zijn. 

Wat wel, wat niet?

Het programma is in de eerste plaats filosofisch georiënteerd. Juridische vraagstukken worden vanuit dat perspectief verkend en besproken.

Informatie