ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Versterken moreel klimaat: integriteit en moreel beraad

U wilt de medewerkers in uw organisatie wapenen tegen integriteitschendingen en een moreel klimaat in uw organisatie scheppen waarin morele dilemma’s als vanzelfsprekend onderdeel van het werk en het overleg gelden.
Met als resultaat een organisatie waarin transparant gesproken wordt over dilemma’s in het werk en integriteit gewoon bij het werk hoort. 

Doelgroepen

  • Professionals in organisaties die verantwoordelijkheid hebben voor het versterken van het morele klimaat in een organisatie of een organisatieonderdeel.
  • Leidinggevenden aan professionals die in hun werk te maken hebben met morele dilemma’s.
  • Leden van raden toezicht, ethische commissies die vanuit hun verantwoordelijkheid als toezichthouder betrokken zijn bij morele vraagstukken

Doelen

  • U hebt actuele dilemma’s in uw organisatie besproken aan de hand van het 7+ stappenmodel.
  • U heeft inzicht gekregen in de toepasbaarheid van het model voor uw eigen organisatie.
  • U hebt een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijke taal voor het bespreken van morele vraagstukken in uw organisatie.
  • U heeft inzicht gekregen in wat er voor mogelijke vervolgstappen zijn in uw eigen organisatie en hebt eerste afspraken gemaakt voor het vervolgtraject.
  • U kent drie niveaus van integriteit en kunt die verbinden aan de eigen professionele omgeving.

Toelichting

Integriteit is een niet meer uit de loopbaan van publieke professionals weg te denken onderdeel van professioneel handelen. De actualiteit en de eisen die aan professionals worden gesteld op het gebied van zelfstandig handelen en een vergrote autonomie maken dat de professional in zijn handelen steeds vaker morele afwegingen moet maken. Daarbij bestaat het risico dat de professional kwetsbaarder wordt voor integriteitsdreigingen of schendingen. Dat vraagt van de professional, maar nog meer voor de organisatie waarbinnen de professional werkt een bepaalde houding ten opzichte van integriteit en de bevordering van een moreel klimaat waarin het bespreken van morele dilemma’s tot het dagelijks werk behoort.

In company en op maat

De bespreking van integriteitsvraagstukken en de versterking van het morele klimaat in een organisatie gebeurt het effectiefst in de eigen organisatie. Dan is de vertrouwelijkheid ook gewaarborgd. Het programma wordt daarom in company en op maat aangeboden.

 

Duur

Een dag van 09.30 tot 17.30

Locatie

ISVW of uw eigen locatie

Kosten

Omdat het traject op maat wordt aangeboden en de arrangementskosten afhankelijk zijn van het aantal deelnemers en de gewenste locatie, krijgt u per traject een afzonderlijke offerte.

Bij uitvoering op de ISVW krijgt u 10% korting op de arrangementsprijs (lunch, koffie, thee, snack).

Ervaring

De ISVW voert sinds 2004 trajecten integriteit en moreel beraad uit voor de volgende bedrijfstakken: gemeenten, geüniformeerde beroepen, notarissen, accountants, onderwijs, gezondheidszorg.

 Informatie 

Programma